Sosyal Ç...

SOSYAL ÇALIŞMALARDA
ORGANİZASYON VE BAŞARI

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Hazırlayan: Dr. Metin ERKAYA

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Terceme-i Hal)

Ana Hedefimiz

Dünyadaki Değişmeler ve Türkiye

Organize Çalışmalar

Felâketler Kapıyı Çalmadan

Çok Mükemmel Çalışmalıyız

İrşad ve Tebliğ Çalışması

Teknolojiyi Seviyoruz

Güç Kuvvet Allah'tandır

Ahlâk Eğitimi

İbâdet Bir Sanattır

İstikbal Müslümanlarındır!

Her Şeyimiz Güzel Olsun!

Dernekler ve Sosyal Çalışmalar