İMANIN VE İSLAM'IN KORUNMASI


Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN


İÇİNDEKİLERÖnsöz

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan
(Terceme-i Hal)

Sevgi ve Kardeşlik
a. Sevgi Nedir?
b. Makbul Olan Sevgiler
____ 1. Anne Baba Sevgisi
____ 2. Aile Sevgisi
____ 3. Müslüman Kardeşini Sevmek
____ 4. İnsanları Sevmek
____ 5. Mahlûkàtı Sevmek

c. Makbul Olmayan Sevgiler
____ 1. Dünyayı Sevmek
____ 2. Uygun Olmayan İnsanları Sevmek
____ d. Asıl Sevgi Allah Sevgisi
____ e. Allah Sevgisinin Şartları

f. Allah Sevgisine Tâbî Sevgiler
____ 1. Rasûlüllah'ı Sevmek
____ 2. Şeriatı Sevmek
____ 3. Kaderi Sevmek
____ 4. İbadetleri Sevmek

g. Sevgiyi Öğrenmek ve Öğretmek

İslâm'da Tasavvuf..
a. İslâm'ı Başka Dinlerden Ayıran Özellikler
____ 1. Allah'ın Birliği
____ 2. Allah'ın Peygamberine Bağlılık
____ 3. Allah'ın Kitabına Bağlılık

b. Tasavvufun Aslı
c. Sohbetle Eğitim

Yolumuzun Esasları.....
a. Genel Esaslar:
____ 1. Kur'an ve Sünnete Bağlılık
____ 2. Niyetin Hâlis Olması
____ 3. İtikadın Doğru Olması
____ 4. Zikir
____ 5. Murâkabe
____ 6. Vukf-u Kalbî
____ 7. Hıfz-ı Nisbet
____ 8. Râbıta-i Muhabbet
____ 9. Sohbet-i Şeyh

b. Nakşî Tarikatı'nın Özellikleri
____ 1. Hûş der dem
____ 2. Nazar ber kadem
____ 3. Sefer der vatan
____ 4. Halvet der encümen
____ 5. Yâd kerd
____ 6. Bâz geşt
____ 7. Nigâh Dast
____ 8. Yâd daşt
____ 9. Vukf-u kalbî
___ 10. Vukf-u adedî
___ 11. Vukf-u zamânî

İmanın Korunması
a. Allah'ın Sevgisini Kazanmak
b. İmanın Kuvvetli Olması
c. Kur'an-ı Kerim'in Şefaatı
d. Bilgi Bakımından Kuvvetli Olmak
e. Samîmî Müslüman Olmak
f. Allah'ın Dinine Hizmet Etmek

Ahiret Endişesi
--Cuma Hutbesi--

Hadis-i Şeriflerin Önemi
a. Peygamber Efendimiz'in Sözleri
b. Rızkın Sahibini Araması
c. Mazlumun İntikamı
d. Ölümü Unutmamak
e. Kendi Ayıbıyla Meşgul Olmak
f. Nefse Hakim Olmak
g. Hayra Harcamak
h. Miskinlere Acımak
i. Hikmet Sahipleriyle Oturmak

Zikir ve İlim
a. Cami ve Cemaatin Önemi
b. Sabah Namazından Sonra Zikir
c. İlim Öğrenmenin Sevabı

İlmin Önemi
a. İlim Öğretmenin ve Alimin Fazîleti
b. Peygamber Efendimiz'in Eğitim Metodu
c. Çocuğumuzu Alim Yetiştirelim!
d. Tevbe Eden Genç
e. Dünyanın Fânîliği
f. Zikirsiz Vakit Geçirilmemesi

Kıyâmet Alâmetleri
a. Kıyâmetin Bazı Alâmetleri:
____ 1. Zamanın Yakınlaşması
____ 2. İlmin Kaldırılması
____ 3. Cimriliğin Artması
____ 4. Fitne ve Karışıklığın Artması

b. Şeytanın İnsanı Yanıltması
c. Cehennemin Mahşer Yerine Getirilişi

Ümmetin Kurtuluşu ve Helâki
a. Cehennem Ateşinin Şiddeti
b. Yakîn ve Zühd
c. Cimrilik ve Tl-i Emel
d. Cömertlik
e. Cennetin Meyvaları
f. Hayrın Önemi

İslâm İçin Çok Çalışın!
a. Allah'ın Rızasını Kazanmak
b. Sıhhat ve Boş Vakit
c. Haramlardan Sakınmak
d. Güzel Huylu Olmak

Allah'ın Dinine Yardım Edin!
a. Aile Eğitim Çalışmaları
b. İslâm'ı Öğretme Görevi
c. İslâm'ı Koruma Görevi
d. Allah Yolunda Fedâkârlık
e. Zikir Dersi Tarifi