Anılarla MZK Kitabı

ANILARLA

MEHMED ZAHİD KOTKU (RH.A)

HAZRETLERİ

Hazırlayan

Dr. Metin Erkaya

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'nin Kısa Terceme-i Hâli
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Hocamız'ı Anarken
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Her Hâli Bir Kerâmet
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Türkiye'de Bir Çığır Açtı
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Hakîkî Bir Velî
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Hocamız'dan Hatıralar
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Genç Bir Osmanlı Askeri
Prof. Yusuf Ziyâ BİNATLI

Çok Halim Selim İdi,
H. Muhterem COŞAN

Hasib Efendi'den Mehmed Efendi'ye
Necdet ORAL

Evliyâ Nümûnesi
Halil Necâti COŞAN

İlk Ders
Rifat TANDOĞAN

Yüksek İlmi Vardı
İsmâil TURAN

Yüz Güzelliği
Ergün GÖZE

Cemâl Sıfatı Tecellî Etmişti
Dr. A. Hümeyrâ ÖKTEN

Ahlâk Abidesi
Ali Ulvi KURUCU

Rüyalarımda Gördüğüm Kişi
Dr. Sedat APAYDIN

Gül Kokusu
Prof. Dr. Osman ÇATAKLI

Almanya'ya Teşrifleri
Prof. Dr. Sabahaddin ZÂİM

Dünya'nın Direği
Muammer ELMALI

Kıymetini Bilemedik
Orhan BATI

Dünyayı Çok İyi Biliyordu
Cevat AYHAN

Gördüğüm En Mübârek Adam
Prof. Korkut ÖZAL

Fazîlet Örneği
Lütfi DOĞAN

O Bir Ummandı
Raif CİLASUN

Tekkenin En Genç Halifesi
Atike AYKIN

Erbâb-ı Keşfil Kulûb
Yahya OĞUZ

Çok Vefâlıydı
Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Öyle Bir Zât ki
Süreyya ŞEKER

Senegal'li Misafir
Turan ARSLAN

Çok Alçak Gönüllü İdi
Temel KARAMOLLAOĞLU

Gülümsemeyle Karşıladı
Prof. Dr. Ersin GÜRDOĞAN

Mânevî Tasarrufunu Hissederdik
Rüstem ALTINBAŞ.

Çok Farklı Bir Dergâh
Ali Rızâ DEMİRCAN

Dersleri Es'ad Yapacak!
Dr. Alâaddin KAYA

Çok Merhametli İdi
Prof. Dr. Ali Yücel UYAREL

Gerçek Müslümanlık
Handan BELLİ

Fırsat Kaçmadı
Mehmed YEĞENLER

Gerçek Bir Lider
Mehmed GÜNEY

Sevgi ve Şefkat Nümûnesi
Dr. Metin ERKAYA

Eski Ramazanlar
Abdüllatîf DUYGULU

En Büyük Eseri
Prof. Dr. Hüseyin Gazi BAŞ

O Bir Mıknatıs Gibiydi
Doç. Dr. Orhan ÇEKER

Fedâkârlık Etsek
Alpaslan TÜRKEŞ

Cemâlini Seyre Dalmışım
Erdem BAYAZIT

Gerçekten İmamdı
Ali Rızâ TEMEL

Son Karşılama
Halit İLHAN

Eğitim ve Öğretim
Prof. Dr. Salih TUĞ

İlme Çok Önem Verirdi
İsmâil BUDAK

Zamanın İmamı
Kenan GÜNEŞ

Kişi Sevdiği İle Beraberdir
Cem ASYALI

Füzenin Arızası
Vehbi VAKKASOĞLU

Ölçü Şerîat
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Mehmed Zâhid Kotku (Rh.A) ve Tasavvuf
Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN