RİSÂLE-İ HÀLİDİYYE TERCÜMESİ
VE ÂDÂB-I ZİKİR RİSÂLESİ

Hazırlayan:

Mehmed Zâhid KOTKU (Rh.A)


Internet Yayını: Son Uyarı Gazetesi


İÇİNDEKİLER:

I. BÖLÜM

RİSÂLE-İ HÀLİDİYYE TERCÜMESİ

Mukaddime

Niyet Edebi

Râbıta Edebi

Mürşid Huzurunda Bulunma Edebi

Mürşid ile Konuşma Edebi

Mürşide Hizmet Edebi

İhlâs, Feyz Almak İçin Kalbi Hazırlama

Vird, Hatim, Ziyaret Edebi

Sülûk ve Mücâhede Edebi

II. BÖLÜM

ÂDÂBI ZİKİR RİSÂLESİ

Önsöz

Mukaddime

Adab-ı Zâhire

Adâb-ı Bâtıne

Adâb-ı Sâire

Hàtime

Ahidnâme Sûreti