İslam'da Eğitimin İncelikleri

Prof. Dr. M. Es'ad Cosan

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan
(Terceme-i Hal)

Çocuklarımızın Dînî Eğitimi
a. Aile Eğitim Kampları
b. Eğitim Çok Önemli
c. Önce Maldan Fedâkârlık
d. Asıl Tehlike Dinin Elden Gitmesi
e. Takvâ ve Güzel Ahlâk
f. İslâm Bir Bütündür

İlmin Fazîleti
a. Allah'ı Bilmek İslâm'la Mümkün
b. Güzel Kulluk İlimle Olur
c. Dinde Fakih Olmak
d. Alimler Peygamberlerin Varisleridir
e. Ehl-i İlmin Derecesi
f. Gerçek Şehidlerin Arzusu
g. İlimden Bir Bab Öğrenmek

Neleri Öğreneceğiz?
a. Önce Kur'an'ı Öğrenin!
b. Sünnet-i Seniyyeyi Öğrenin!
c. İlmihali Öğrenin!

Eğitimde Mühim Noktalar
a. Tasavvufî Eğitim Şart
b. Örnekle Anlatma Metodu
c. Çevremizle İlgilenmek
d. Çocuğun İyi Yetiştirilmesi
e. Amel Defteri Açık Üç Kişi
f. Mesleğimizde İlerleme Çalışması
g. Sağlığa Dikkat!
h. Güzellik Tarafımız Olacak

Tasavvufî Eğitim
a. Tasavvuf Nedir?
b. Su Kadar, Hava Kadar Gerekli!
c. Tasavvuf ve Memuriyet
d. Güzel Kulluk
e. Nefsi Terbiye Etmek Lâzım!
f. Güzel Ahlâk
g. Tütün İçen Hoca

Gönle Hitab Eden Bir Eğitim
a. Asıl İş
b. Evlâtların Eğitimi
c. İslâm'ı Yaymak İçin Çalışmak
d. Tasavvuf Terbiyesi Şart!
e. Eğitime Yapılan Harcama
f. Gönül Eğitimi

İbadetin Güzel Yapılması
a. Şeytanın Hileleri
b. Acele Etmek
c. Riyâ
d. Hayrı Te'hir Etmek
e. Hac ve Umre Sevabı

Zikrin Sevabı
a. Sabah Namazından Sonra Zikir
b. Hadîs-i Kudsîler
c. Çocuğu Namaza Kaldırmak
d. Zikrin Âdâbı

Kulun Halleri
a. Allah'ı Zikretmek
b. Günün Evvelinde Dört Rekât Namaz
c. Kulun Şaşılacak Halleri

Peygamber Efendimiz'in Mi'racı
a. Gecelerin Hayırlısı
b. İsrâ: Mekke'den Kudüs'e Gidiş
c. Cennetteki Köşkler
d. Mûsâ AS ve Kavmi
e. Mi'rac'da Görülenler
f. Burak
g. Cebrâil AS
h. Sidre-i Müntehâ'dan Sonra

Yarın Hesap Var!

Ahiret İçin Hazırlanın!
a. Şeytan Sizin Düşmanınızdır
b. Mahşer Günü İçin Hazırlanın!
c. Allah'ı Tanıyın ve Ona Yönelin!
d. Hizmete Koşun!