ÖNSÖZ

Aile eğitim kampları camiamıza ait ilginç bir çalışma... Güzel manzaralı yerlerde büyük mekânlar, çok zaman beş yıldızlı oteller tutuluyor, çeşitli konularda uzman kimseler getirtiliyor, konuşmalar yaptırılıyor; böylece beyler, hanımlar ve çocuklar hem dinleniyor, hem eğitiliyor. Uzun zamandır birbirini göremeyen arkadaşlar görüşüyor, yeni dostlar ediniyor, hanımlar ve çocuklar birbirleriyle tanışıyor. Rahat ve huzurlu bir ortamda güzel günler geçiriliyor.

En güzel tarafı ise, kardeşlerimiz Hocaefendimiz'le beraber oluyor, yakından görüşmek imkânını buluyorlar. Beraber namazlar kılınıyor, zikirler yapılıyor, sohbet ediliyor. Kısa süreli de olsa eski dergâh hayatına benzer bir hayat yaşanıyor.

Elinizdeki kitap 1994 yılı sonunda Avustralya'da yapılan böyle bir aile eğitim kampında, Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendimiz'in yapmış olduğu konuşmalardan oluşuyor.

Konuşmalarda, önce çocuklarımızın dînî eğitiminin önemi üzerinde duruluyor, bu konuda ailelerin çok gayretli ve fedâkâr olması gerektiği belirtiliyor. İlmin fazîleti ve öncelikle neleri öğrenmemiz gerektiği anlatılıyor, çeşitli kitaplar tavsiye ediliyor. Sonra eğitimdeki mühim noktalara işaret ediliyor, tasavvufî eğitimin şart olduğu ve herkesin nefsini terbiye etmesi gerektiği bildiriliyor. Ancak gönüllere hitab eden bir eğitimin başarıya ulaşacağı anlatılıyor.

Daha sonra, ibadetin güzel yapılması ve zikrin sevabı üzerinde duruluyor, insanın çeşitli halleri ve şeytanın hileleri anlatılıyor. Bu arada Mi'rac gecesi münâsebetiyle Peygamber SAS Efendimiz'in Mi'rac'ından bahsediliyor. Ahirette hesap olduğu, mahşer günü için hazırlanmak gerektiği hatırlatılıyor, hizmetlere koşmak tavsiye ediliyor.

Konuşma üslûbunu muhafaza ederek hazırladığımız bu çalışmamızın, eğitim konusunda okuyucuya pek çok şeyler kazandıracağını ümid ediyoruz. Başta Mehmed Ali Torlak olmak üzere, konuşmaların kaydedilmesinde ve yazıya geçirilmesinde emeği geçen Avustralya'daki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Nisan 1997