CUMA SOHBETLERİ-1
ALLAH'IN GAZABI VE RIZASI

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Terceme-i Hal)

1418. Hicrî Yıl
a. Hicrî Takvimin Başlangıcı
b. Muharrem Ayı
c. Aşûre Günü

Aşûre Günü
a. Aşûre Günü Orucu
b. Aşûre Gününde Aileye İkram
c. Hazret-i Hüseyin'in Şehâdeti
d. Tesbih Namazı
e. Aşûre yemeği

Allah'a Dayanmak
a. Gıybete Karşı Mü'mini Korumak
b. Allah'tan Başkasından Korkmamak
c. Hakkı Söylemek
d. İlim Öğrenmek İçin Seyahat Etmek
e. Allah'a Tevekkül Etmek

İslâm Toplum Dinidir
a. Salât ü Selâmı Çok Eylemek
b. Sof Giyinmek
c. Sôfîler ve Hizmetleri
d. Cemaatten Ayrılmamak

Allah'ın Rızası ve İnsanların Rızası
a. Hamd ve İstiğfar
b. Günahın kötü sonuçları
c. Allah'ın Rızası ve İnsanların Rızası
d. Haram lokma
e. Hırsızın İkramı

Yöneticilerin Sorumluluğu
a. Ahireti Tercih Etmek
b. Mazluma Yardım Etmek
c. Zâlim Yönetici

Alimlerin Şerefi ve İtibarı
a. Hazret-i Ali Efendimiz ve Alevîler
b. Peygamberler ve Alimler
c. Ölümün Ansızın Gelmesi

Belâların Mânevî Sebepleri
a. Günahın Cezası veya İmtihan
b. Zekâtın Verilmeyişi
c. Belâya Karşı Dua
d. Allah Bir Topluluğa Kızarsa

Kur'an'ı ve Yakîni Öğrenin!
a. Yakîni Öğrenin!
b. Atıcılığı ve Kur'an'ı Öğrenin!
c. Saatlerin Hayırlısı
d. İlmiyle Âmil Olmak
e. İlm-i Ensâb, Arapça ve İlm-i Nücûm

Yöneticinin Hayırlısı
a. Sâlih Bir Yardımcının Önemi
b. İyi Yöneticinin Özellikleri
c. Kötü Yönetici

Ma'rifetullahı Öğrenin!
a. Cumaya Erken Gelmek
b. Dînî bilgileri Öğrenmek
c. Allah-u Teàlâ'nın Azametini Düşünmek
d. Hayrı Sonraya Bırakmak
e. Gàzinin Tesbihi

Sabır, Dua ve Zafer
a. Medine-i Münevvere'nin Görünümü
b. Müslümanları Sevmek ve Yardımlaşmak
c. Evde Namaz ve Kur'an
d. Mü'minin Silâhı: Sabır ve Dua
e. Sabır ve Zafer

Müslümanların İşiyle İlgilenmek
a. Müslümanların Dertleriyle Dertlenmek
b. Samîmî Olmak

Zulmü Engellemek
a. Herkese Merhamet Etmek
b. Günaha Yağcılık Yapmak
e. Emr-i Ma'ruf ve Nehy-i Münker

Peygamber Efendimiz'den Örnek
Davranışlar

a. Ashàbın SAS Efendimiz'e Hizmeti
b. Çocuklara Şefkat ve İlgi
e. Hanımlara Güzel Muamele

Allah Yolunda Cihad
a. Mücâhidin Sevabı
b. Sıla-i Rahim
c. Yöneticilerin Hesabı

İslâm'ın Anlatılması ve Yayılması
a. Cehennem Ehli ve Cennet Ehli
b. Tebliğ ve İrşad Çalışmaları
c. Devir Devr-i Muhammedî
d. Ecel ve Tùl-i Emel