HAZRET-İ ALİ
EFENDİMİZ'DEN
VECÎZELER

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Hazırlayan: Dr. Metin ERKAYA

(Hızlı internet yayını ve yüksek uyum sağlamak için Arapça metinler çıkartılmış, fakat okunuşları içerilmiştir.)

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN (Terceme-i Hal)

Allah Yolunda Beraber Olalım

Hazret-i Ali Efendimiz

Allah'a Kul Olmak Şerefi

Herkese İyilik Yapmak

Ölümü Unutmamak

Fazîletli Bir İnsan Olmak