ÖNSÖZ

Elinizdeki kitap, Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'nin 1971 yılında, İskenderpaşa Camii'nde yapmış oldukları iki sohbetten oluşuyor.

Hocamız Rahmetullàhi Aleyh, bu sohbetlerinde imanla ilgili hadis-i şerifleri okurken, imanın kemâle ermesinin gönülde Allah sevgisinin yerleşmesinden sonra olacağını ve gönülde Allah sevgisinin de, ancak zikrullahla gelişeceğini bildiriyor. İmanın kemâle ermesi için, zikrullahın lüzumu ve faydaları hakkında uzun izahlar yapıyor.

Bu konuda, o sıralarda yeni kaleme aldığı, henüz basılmamış olan Tasavvufî Ahlâk isimli eserinden, zikrullahın faydalarıyla ilgili bazı bölümleri okuyup, izah ediyorlar.

Daha önceleri çeşitli baskıları yapılan eseri yeniden gözden geçirip, eksiklerini kasetlerden tamamladıktan sonra, istifadenize sunuyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Mayıs 1999