GERÇEKÇİ OLMAK, BATILI TERK EDİP HAKKA DÖNMEK ŞART!

İLİM SANAT KASIM 93

Elhamdü lillah mümin ve müslümanız; iki cihan huzur ve saadetinin kaynağı ve ana temeli imandır; doğru, mantıklı, sıhhatli, Allahu taalânın kabul edeceği, hoşnut ve razı olacağı bir iman... Hayatta, tüm çalışmalarımızda bize bu iman ışık tutar. Biz bu iman ile yaşar; mal-mülk, evlat-aile, mevki-makam, servet-şöhret neyimiz varsa bu yolda feda ederiz; gerekirse seve seve canımızı veririz.

Bizim ana düşüncemiz aslâ dünya menfaati, kazanç hırsı, iktidar aşkı, zevk-ü safa hevesi, risayet ve hakimiyet ihtirası değildir. Çünkübunların hepsinin fânî olduğunu, âhirette hepsinin hesabının sorulacağını biliyoruz; ama dinimizin bize verdiği emirler, vazifeler, sorumluluklar var. Allah için onları yapmak zorundayız; insanlara hakkı ve hayrı öğretmek ve yaptırmak, zulmü ve zorbalığı engellemek, kötülükleri izale etmek, yerlerine iyi ve güzel ikma eylemek, herkese iyilik yapmağa, herkesi gerçek mânada mutlu ve bahtiyar kılmağa çalışmak niyetindeyiz. Onun için toplumla, devletle, çevrenizdeki tüm olaylar ve gelişmelerle; kültürel ve ekonomik, siyasî ve askerî, millî ve beynelmilel tüm konularla dinamik bir şekilde ilgileniyoruz.

Bu toprakların ve diğer ecdad yadigarlarının sahibi ve bekçisi olduğumuz için; kimsenin bunlara kem gözle bakmasına, zarar vermeğe çalışmasına tahammül edemeyiz. Güçsüz veya korkak değil, sabırlı ve teenniliyiz. Asıl suçluyu cezalandırırken, bir masumun kılına bile zarar vermek istemeyiz; bunun için ince eleyip, sık dokuyor, adalete sevgi ve saygı duyuyor, nice sabır taşıracak çirkin davranışın karşısında itidal ve tahammül gösteriyor.

* * *

Devlet yöneticileri, ülkemizde 70 yıldır tarihin ters, sosyal gerçeklere, bilimsel araştırma sonuçlarına aykırı müthiş bir değişim gerçekleştirmeğe çalıştı, 700 yıllık millî dış politikayı terk etti; millî kültürü, örf ve âdetleri, edebiyit, dil ve yazıyı, kılık kıyafeti, ahlâk anlayışımızı, tüm yaşantımızı hirstiyan Batı zevk ve zihniyetine uygun hale getirmeğe olağanüstü gayret sarfetti; milletimizi asîl ve büyük millet yapan kökleri kuruttu, ezelî düşmanlarımızla ittifak ederek, millî değerlerimizi, kültürel eserlerimizi, iman ve ahlâkımzı korkunç bir barbarlıkla tahribe koyuldu...

Şimdi bu sakîm ve vahîm çalışmaların sonuçlarını görüyor ve yaşıyoruz: Katil ve haydut bir nesil, rüşvetçi ve hırsız bir yönetim kadrosu, perîşan bir millî bütçe, zalimce sömürülen masum bir halk, parçalanmak istenilen zavallı bir vatan, geri kalmış bir kalkınma, dışa bağımlı, haysiyetsiz bir dış politika, kendilerinden medet uman soydaş ve kardeşlerine el uzatmıyan pısırık bir devlet, komşularla iyi bölgesel ilişki ve işbirlikleri geliştirmemiş yanlız bir millet... Bu manzara cihanşümul bir devletten sonra, tam düşmanların istediği, için için gülüp, şıkır şıkır oynadığı bir rezalet tablosu. Bu durumun tarihî ve yaşayan sorumluları mutlaka tespit edilip yargılanmalı, hak ettikleri cezalarını bulmalı...

* * *

Şimdi bizler ne yapmalıyız? Mühim olan mesele bu!

Sür'atle ve derhal kendi öz benliğimize dönmeli, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadarki yaygın bölgelerde yaşayan, bizi seven, bize hürmet besleyen, bizden medet uman, bizimle tarihî ve kültürel bağları olan milyonlorca insana sahip çıkıp, önderlik ve rehberlik etmeliyiz.

Yönümüzü, bizi aslâ sevemeyen, bize karşı besledikleri yobazca kin ve nefreti, bizim bütün iyi niyet gösterilerimize ve dostluk jestlerimize rağmen, üzerlerinden atamayan acımasız ve kalleş, sömürücü ve dönek, hunhar ve barbar, iki yüzlü ve çifte standartlı Batı'dan çevirip, dünya üzerindeki eski asîl ve tarihi misyonumuzu eda ve îfâya yeniden yönelmeliyiz. Dünyada bir küfür düzeni var, bir îman; biz küfür gürûhundan siyrılmalı, iman grubunun tekrar başına geçmeliyiz; salah ve felah, potansiyel ve dinamizm, istikbal ve imkân bu tarafta; kendimizi ve insanlığı ancak böyle kurtarabiliriz.

Bunun için her yönden var gücümüzle techizatlanmalıyız; detayı, ilim ve teknik, birlik ve beraberlik, araştırma ve meşveret, ihlâs ve gayret ortaya çıkaracak. Allah müminlerin yardımcısı olsun! Müslümanları aziz ve muzaffer, muvafak ve galip eylesin