ŞERRE ALET OLMA, HAKKA DESTEK OL! SÖZÜ ANLA, TAM UYGULA

İSLAM OCAK 94

Bütün insanlar Hz. Adem'in evlatlarıdır; müslümanlar ayrıca birbirlerinin din kardeşidir; Türkiyeliler ise birbirleriyle daha başka bağlarla da bağlı vatandaşlar, kültürdaşlar, ülküdaşlar, kaderdaşlardır; birbirleriyle komşuluk, akrabalık, hemşehrilik ilişkileri kurmuşlar, iyice yakınlaşmış, içli dışlı, senli benli, sımsıkı, sıkı fıkı olmuşlardır. Arada bu kadar dost, ahbab, yaren, kardeş olma sebep ve vesilesi var iken; sun'(, uyduruk, sahte, zorlama, zoraki, zorba, zalim ayrılıklar, husumetler, küslükler, kinler, düşmanlıkları niye?!

Evet, Türkiye'yi kıskananlar var; büyümesini, gelişmesini, zenginleşmesini, mutlu olmasını istemeyenler var; "O, bölünsün, param parça olsun, sürüm sürüm sürünsün, yok olsun; toprakları, malları, güzellikleri, yeraltı ve yerüstü servetleri bizim olsun, bize kalsın..." diye fesat fesat düşünen, sadist sadist çırpınan, aç aç bakan, iştahlı iştahlı yutkunan insanlık dışı mahluklar; çağdışı gayrimeden(, barbar, gaddar, hunhar, vicdansız, sefil ve rezil tarihi hasımlar var...

Ama biz niye onlar kışkırtıyor diye ayağa kalkalım, oyuna ve dolduruşa gelelim, birbirimizle kapışalım, yüzyıllardan gelme, temelli dostluklarımızı, kardeşliklerimizi, komşuluklarımızı bozalım, huzurumuzu kaybedelim, ülkemizi harabeye çevirelim, yaralanalım, yaralayalım, ölelim, öldürelim, günaha girelim, hem dünyamızı, hem de ahiretimizi mahv edelim?!! Aklımız, iz'anımız, fehmimiz, idrakimiz yok mu? Rahat ve huzur, sulh ve sük(n bazılarına batıyor mu? İlke de kötek ve patak mı istiyorlar, zorla kaşınıyorlar mı? Dünyalarını kendi başlarına, kendileri zindan mı etmek istiyorlar yani...

Böyle saçmalık olmaz, olmamalı! Cümle (lem, eski kinleri, düşmanlıkları bırakıyor, hasmını af ediyor, birlikler, paktlar kuruyor, yeni ve büyük ekonomik işbirliklerine gidiyor; 49 devletli ABD, yeniden davranıyor, Kanada ve Meksika'yla ekonomik Pazar oluşturuyor; Pasifik kaplanları birleşiyor, yine ekonomik, dev bir birlik oluşturuyor; ikinci cihan harbinde birbirlerini yemiş, yakmış-yıkmış olan Avrupa devletleri birleşiyor tek devlet, tek Pazar haline gelmeğe çalışıyor. Müslümanlar olarak, biz de artık birlik ve beraberlik, sulh ve sük(n, huzur ve rahat, hayr ve mutluluk istiyoruz. Allah celle celaluh'ün emri, Kur'an-ı kerimin hükmü böyle! İstedikleri kadar provokasyonlar tertiplesinler, kışkırtsınlar, Alev( ile sünn(, türk ile kürt asl( çarpışmasın; türkiye suriye ile katiyyen çatışmasın; paralar sil(ha, insanlar mezara, mutluluk havaya gitmesin; bölge ülkeleri işbirliğine, aynı kültür mirasını paylaşan milletler birlik ve beraberliğe, parçalar bütünleşmeye yönelsin, herkes malına mülküne sahip olsun, menfaatini iyi kollasın, emekler mülküne sahip olsun, menfaatini iyi kollasın, emekler müşterek, büyük projelere çevrilsin, bölgemiz sömürgelikten çıksın, güllük güliştanlık, günlük güneşlik olsun; halklarımız perişan ve berbat değil, mutlu olsun; anneler artık ağlamasın, çocuklar sahipsiz, yetim kalmasın, şehirler, köyler yakılıp, yıkılmasın..

Bu hayalleri gerçekleştirmek size ve bize yani bölgenin akıllı, basiretli, iyi niyetli insanlarına bağlı. Şu anda hangi çizgide, hangi duyguda, hangi yolda olduğunu herkes iyice düşünsün: Militan mı, kışkırtılmış mı, eli silahlı, kalbi kara, gözü kanlı, niyeti yaman mı? Suikast, sabotaj, fitne, fesat, kargaşa, arbede, zulüm, ölüm mü planlıyor? Yaptığı işin sonu ne olacak, kendisini bu tehlikeli, günahlı, azaplı işe yönlendiren kim? Allah yaptığı işten razı olur mu? Yaptığı, düşündüğü işin kitapta, akılda, vicdanda, insafta yeri var mı?... Araştırsın, incelesin, sorsun, danışsın; yolu yanlış ise hemen o yoldan dönsün!..

Ama eğer, bütün iyi niyetlere rağmen karşısındaki akıl ve mantıktan, dinden imandan, insaf ve vicdandan, kanun ve hakkaniyetten iyice ayrılmış, uzaklaşmışsa onu da yola getirmek için her türlü aktif tedbiri alsın, her çeşit önleyici çalışma ve gayreti göstersin!

Çünkü devre ve bölge çok kritiktir; vurdumduymazlık veya nemelazımcılıktan büyük felaketler doğar; birlik ve dirlik elden gider; son pişmanlık da fayda vermez.