ÖNSÖZ

Yunus Emre çok sevilen, aşk dolu, sevgi dolu bir tasavvuf büyüğüdür. Dînî Türk Edebiyatı'nın emsalsiz bir şairidir. Asırlardır ilâhîleri dillerde dolaşmakta, zikir meclislerinde ehl-i zikri coşturmaktadır. Anadolu'nun İslâmlaşmasında katkısı büyüktür. Adına yıllar tahsis edilmekte, anma programları düzenlenmektedir. Yalnız biz değil, dünya kendisinin hayranıdır.

Acaba bu zât kimdir?.. Ne zaman, nerede yaşamıştır?.. Mânevî eğitimini hangi çevrede tamamlamıştır?.. Görüşleri nelerdir, hangi fikirleri savunmuştur?.. Dünya görüşü, hayata bakışı nedir?.. Gösterdiği yol ve hedefler nelerdir?.. Başka Yunus'lar da var mıdır?.. Hangi şiirler ona aittir?.. Bu konularda toplumumuz yeteri kadar bilgilenmiş değildir.

O bakımdan, Yunus Emre'yi daha yakından tanımak, Yunus Emre'leri yetiştiren tasavvufî düşünceyi öğrenmek amacıyla vakıf ve derneklerimiz tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Böyle bir programda, Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Hocamız'ın yaptığı bir konuşmayı ilginize sunuyoruz.

Önce Yunus'un mensub olduğu tasavvufî çevre anlatılıp, sonra Yunus Emre ve şiirleri hakkında bilgiler verilen bu konuşmanın, herkes için faydalı olacağını ve kültür hayatımıza katkıda bulunacağını ümid ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Şubat 1995