BERAT GECESİ DUASI!

KADIN AİLE, ŞUBAT 91

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Mart 91'in ilk gecesi Berât Kandili, ortası Ramazan ayının başlangıcı olacak inşallah. Tevbenizi aşk ile yenileyin, Cenab-ı Hakk'a göz yaşları içinde pek çok yalvarın ki sizi ve bizi saîdler zümresinden eylesin, şakîlerden değil; bir dahaki Berât'a kadar bahtınızı hoş, rızkınızı bol, sıhhat ve afiyetinizi tam ve mükemmel kılsın; acı ve kötü günler göstermesin!

Ümmet-i Muhammed (s.a.s) için çok hayr dua edin; Allahu teâlâ belâları, fitneleri, musîbetleri, gamları, kederleri, şerleri cümlemizin üzerimizden def edip hayırları lutûfları, ni'metleri, nusretleri, feth eylesin; aradan tefrika, adâvet, husûmet, rekabet kalksın; birlik, bereberlik, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik gelsin!

Görüyorsunuz ortada çok büyük gaflet, dalalet, cehalet ve zulüm ve rezalet var; İslâm ülkeleri birbirleriyle kavgada, beldeler harap oluyor, su gibi, masum insan kanı akıyor. İnsanlar birbirlerini mahv etmek için milyarlarca dolarlık masraflar yapmakta ki eğer paraları İslâm diyarlarının kalkınma ve refahına harcansa idi, tüm müslümanlar zengin. mutlu ve müreffeh olurlardı. Üstelik harbin çok büyük rakamlara ulaşan araç gereç, bomba, füze, tank, uçak.. harcamaları maalesef Suud ve Kuveyt gibi İslâm ülkeleri idarelerince finanse edilmekte ve müteffik kuvvetler onları paralarıyla beslemekte...

İşin daha da garibi şimdi başlarına bela olan ve aleyhlerine dönen Irak'a karşı yıllarca yine onlar beslemiş, desteklemiş ve bu muazzam silahlarla onlar techiz etmişlerdi.

Müslümanların müşterek servetleri olması gereken yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, beytülmal-i müslîmin'in muazzam gelirlerini böylece en ters şekilde çar çur edenlerin vebali ne kadar büyük!

Madem ülkelerin toprak bütünlükleri, devletlerarası hukuka göre bu kadar muhterem idi de siz evvelce niye yıllarca İran'a saldıran Irak'ı desteklediniz? Kudüs'ü, Filistin'i Lübnan'ı işgal edenlere niye aynı sert çıkışla muamele etmiyorsunuz? Birleşmiş Milletler kararları bu kadar önemli ise niye Güney Afrika Cumhuriyeti yönetimini yıkmağa çalışmıyorsunuz? Afganistan'ın işgaline niye susuyorsunuz? Afrika'nın, Asya'nın, Amerika'nın, Balkanlar'ın bir çok ülkesinde, İsrail'de yapılan zulümlere, katliamlara niçin seyirci kalıyorsunuz?

Böyle insanlık mı olur, böyle medeniyet mi olur, böyle çağdaşlık mı olur, böyle adalet mi olur. Böyle hükümet mi olur, böyle beynelmilel hukuk mu olur?!... Bu işin sonu nereye varacak? Bu zulüm ve haksızlık nasıl önlenebilir?

Allah'a çok dua edin, zalimlere asla destek vermeyin, onlara tebessüm bile etmeyin; bir dalkavuk bir zalime "ya seyyidî: ey efendim" dese Allah gazablanır, arşı a'la titrer; bunu hiç aklınızdan çıkarmayın!

Ahirette kişi, sevdiği kim ise onunla haşr olunacak. Zalime meyl-ü rükün eylemeyin ki size de cehennem ateşi dokunmasın! Acaba dünya hep böyle zulüm, sömürü, aldatma, ters propaganda, uyutma, yanıltma, sapıtma ile mi devam edecek; insanlar hep dinsiz, imansız, vicdansız, insafsız, haksız, zorba, zalim kafalar mı yönetecek?

Sen gereken reaksiyonu göstermedikçe, onlara hak ettikleri cevabı vermedikçe...evet!

Haksızlığın devamında kötüler kadar, iyiler de sorumlu ve vebali; çünkü haksızlığı engellemek ve durdurmak için gerektiği kadar ciddi çalışmıyorlar, kendi kabuklarına çekiliyorlar. kaplumbağa gibi yavaş ve pasif davranıyorlar.

Ya rabbi! Esmâ'yı hüsna'n hürmetine, Habib-iedibin hürmetine, mübarek aylar, kandiller, geceler hürmetine sen iyi kullarına kuvvet, cesaret, metânet, izzet, hürmet, nusret ve galibiyet ihsan eyle, Ümmet-i Muhammed'e genel bir bâsiret bahşeyle ki aldanmasınlar, hakkı hak olarak görebilsinler; zalimlere, fasıklara, kafirlere değil, muttekilere, salihlere, âlimlere, kamillere ittibâ edebilsinler; doğru yolda, yüce gayeler uğrunda, rızana uygun tarzda has mü'minlere yakışır şekilde çalışabilsinler; insanlığa çok özledikleri huzur, sulh, sükûn, refah ve saadeti getirsinler.