YENİ YIL VE YENİ GÖREVLER

KADIN AİLE, TEMMUZ 90

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

23 Temmuz 1990 Pazartesi günü 1 Muharrem 1411, yani hicrî yılbaşı; bütün İslâm âlemi için hayırlı ve mübarek olsun!

Allahu Teâlâ bu yeni yılda müslümanları ihtilaf ve tefrikalardan kurtarsın; birlik ve beraberliğe; dostluk ve kardeşliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya, işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmaya ulaştırsın!

Dünya üzerinde takrîben bir milyar müslümanız. Ah bir de şuurlu olabilsek! Herşey İslâmî eğitime bağlı. Nüfus kağıdında "dini İslâm" yazılan kişiler, İslâmı iyi öğrense ve uygulasalar tüm dünya rüzelecek, gülistan olacak; zulüm bitecek, sömürü bitecek, sefalet bitecek, günah ve rezalet bitecek... İnsanlık gerçek mutluluğu tadacak, bahtiyar yaşıyacak...

Herşey İslâmî eğitime bağlı: Hem dünyanın huzur ve saadeti; kalkınma, yükselme, gelişme, düzen, temizlik, verim, dürüstlük, sadâkat, başarı...; hem de âhiretin hayrı, sevabı, makafatı, saadeti, selameti, izzeti, nimeti, cenneti...

İyi bir eğitimle, tebliğ ve irşadla dünyanın öbür ucunda bir gayr-i müslim hidayete eriyor, İslâm'a giriyor; has ve halis kardeş oluyor; sevgiyle bağrınıza basıyorsunuz, onun için canınızı vereceğiniz geliyor.

Kötü veya ters bir eğitim sonucu, zavallı bir müslüman evlâdı dinden, imandan çıkıyor; haydut ve eşkiya oluyor. Köy basıyor, cana kıyıyor; sonunda ettiğini buluyor, bir köşede, leşini yere seriyorlar, dünyası, ahireti mahvoluyor. Ey aile reisleri! Allah celle celaluh ailenizi ve çoluk çocuğunuzu sizden soracak; eğer kendinizi düşünüyorsanız, sorumluluğunuzu bilin; onları İslâm şuuru ve sağlam iman ile yetiştirin! Eğer onları seviyor ve istikballerini düşünüyorsanız, âhiretlerinin mahv olmasına meydan vermeyin, göz göre göre onları ateşe atmayın! İman ve İslâm, sizler veonlar için hava ve sudan, yiyecek ve giyicekten de önde bir ihtiyaçtır. Önce bu ihtiyacı karşılamağa girişin, dünyaya dalıp ahireti ihmal eylemyin!

İşte size bazı pratik tavsiyeler:

1) Hergün birkaç âyet, birkaç hadîs mutlaka okuyun. Bunları hatırınızda tutmağa gayret edin; muhakkak birkaç kişiye de anlatın; kendi aile efradınıza, ya da iş ve arkadaş çevrenize tebliğ edin!

2) Hergün din ve iman büyüklerinin, tarihi şahsiyetlerin başta peygamberler olmak üzere (salavatullahi ve selâmuhü aleyhim ecmain), sahabe-i kirâmın (rıdvanullahi teâlâ aleyhim acmâin), evliyaullahın, pîrân ve meşayihimizin (kaddesallahu esrârahum), kahramanların, sâlihlerin, hakîmlerin, başarılı şahsiyetlerin, meşhur adamların hayatlarını ve ibretle sözlerini okuyun, ezberleyin; onlardan ibretler çıkarın, kendinizi onlarla mukayese edin!

3) Türkiye içindeki ve dışındaki iyi ve uygun insanlardan yeni dostlar edinin, onları ziyarete gidin, onları evinize dâvet edin, mektuplaşmayı sağlar, cok sevap kazanmaya vesile olur.

4) Kendinizin mensup olduğu İslâmî grup dışındaki diğer zümrelerle ilgilenin, onlarla arkadaş olun, çalışmalarını izleyin, sizinkilerle mukayese edin, kimseyi hor görmeyin ve çok açık delil olmadıkça kimseyi suçlamayın, hüsn-i zanla hareket eyleyin!

5) Çevrenizden müsaid ve müstaid gördüğünüz olumlu ve iyi eğilimli kişileri seçin, onları eğitime ve camianıza kazanmağa çalışın!

6) Günahkarlara kızmayın, onları ayıplamayın, sabırlı olun, onlara birer hasta gibi şefkatle yaklaşın, doğru yola gelmeleri için gıyaplarında dua edin. Bilin ki onlar içinde çok kıymetli cevherli olanları vardır.

7) Dış İslâm ülkelerine, uzak Türk illerine ziyaretler, seyahatler düzenleyin; onlarda dostluk, eğitimi ve ticaret ilişkileri kurmağa çalışan; çeşitli ülkelerdeki azınlık müslüman grupları tanımağa ve onlara yardım etmeğe gayret ve himmet edin!

Bilin ki Rusya'daki, doğu Avrupa'daki yeni yapılanma hareketleri bizler için büyük imkânlar açmaktadır.

Şuurlu müslümanlar olarak üzerimize çok büyük görevler terettüp ediyor.

Allah celle celalüh bizlere tevfikini refik eylesin. İslâm'a en güzel tarzda hizmet etmeyi nasib buyursun ve en yakın zamada tüm müslümanların çok daha iyi ve güzel durumlara ulaştıklarını gösterin!

Amin bi-hurmeti Seyyidil-mürselin sallallahu aleyhi ve âlihi ecmaîn!