YEPYENİ VE ACİL BİR HİZMET

KADIN VE AİLE EKİM 86

Birçok kadın dergisini zaman zaman inceliyorum. Muhtevasının asaleti bakımından dergimiz başta geliyor. Maddi malzeme ve teknik görünüm bakımından bazı eksiklerimiz olmasına rağmen daha yüksek tirajlıyız. Çünkü biz müslüman halkımızla içiçe ve eleleyiz. Onun bağrından çıktık. Onu korumağa ve kollamağa çalışıyoruz. Diğer aydınlar gibi tahsil görünce başka kültürlere esir olmak ve halkımızdan kopmak elbette olamazdı. İslâm'ın zevk ve hissiyatını terennüm ediyoruz. Halkın sesi Hakk'ın sesidir, ona ters düşenler yanlış yoldadır.

Biz, kadın ve aile konusunda, lüksü, israfı, gösteriş ve şatafatı değil; iyiyi, doğruyu, güzeli, sadeyi, faydalıyı tercih ediyoruz. Size daima onları bulup göstermeğe çalışacağız; sosyete çılgınlıklarını, artist ve pavyon rezaletlerini değil.

Biz kuru edebiyatı, boş lâf ebeliğini sevmiyoruz, dergimizde yıldız falı, çöpçatan köşesi, dedikodu sütunu yok. Ortaya müsbet fikirler koyarak ciddi faaliyetler ve olumlu eylemler yapmayı istiyor; milletimize hayırlı hizmetler çığırı açmayı ve böylece Allah'ın rızasını kazanmayı diliyoruz. Temennimiz odur ki doğru, iyi, faydalı işler yapalım, halkımız maddeten ve ma'nen istifade etsin, lâfta kalmayalım, ortaya eser koyalım, bizden sonra yadigâr kalsın, sadaka-i câriye (sürekli hayrat) olsun..

Dergimizin, yeni abone olanlara verdiği iki muazzam ciltlik "İslâm'da Aile Eğitimi, Evlilik, Çocuk Terbiyesi ve Esasları" adlı kitap bu hizmet anlayışımıza bir delil teşkil eder. Çünkü bu hediye eserin üzerindeki fiat 6000 TL. Olduğu halde, derginin yıllık abone bedeli sadece 5000 TL'dır. Böyle "dostlar alışverişte görsün" tarzındaki bir ticareti daha başka dergide görmek ne mümkün?!

Bu günlerde ikinci bir aksiyon olarak, Ankara'da okuyan mestûre kızlarımıza bir yurt binası temin etmeyi plânlamış bulunuyoruz. Bu kızlarımızın mağduriyetini dergimizde dile getirmiştik. İşi lâfta bırakmamak için şimdi onlara yardım elini uzatıyoruz. Ama bizim kendi mâlî gücümüz tek başına yetmiyor. Sizin yoğun destek ve yardımınıza şiddetle ihtiyaç vardır. Lütfen candan ilgi gösteriniz aksi takdirde geçen yıl dini yaşantıları sebebiyle kaldıkları yurtları terketmek zorunda kalan bu terbiyeli, imanlı, çalışkan ve temiz aile yavruları yeni dersyılında çok güç durumda kalacaklar.

Anadolu'nun bağrından gelip çeşitli fakültelerde zaten maddi ve manevi birçok baskı ve güçlüklele savaşarak okumağa çalışan bu gençler inşaallah ilerde büyük hizmetler göreceklerdir. Onlara olanca gücümüzle yardım etmek bizim dini vazifemiz ve borcumuzdur.

Maddî durumu müsait olanlar kolundan bir bilezik veya evinden fazla bir halı veya gelirinden uygun bir miktar ayırsın. Durumu elverişli olmayanlar ise çevrelerindeki hayırseverlere konuyu duyurup yardımlarını sağlasın. Hz. Peygamber efendimiz s.a.s. "Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir" "Mü'minlerin dertleriyle dertlenmeyenler bizden değildir" buyuruyor.

Geliniz değerli okuyucular bu biçareleri ve dayanışmanın asâl ve müşahhas bir nümunesini gösterelim. Ankara'ya İslâmi bir kız yurdu kazandırmak için zevk ve şevkle çalışarak hizmet zincirine yeni bir halka ekleyelim.