ORTADOĞU'DA VAHİM OYUNLAR

İSLAM ŞUBAT 91

Irak, Kuveyt'i işgal etti, diye Ortadoğu'da şiddetli bir savaş başlatıldı. İmam-ı Azam'ın, Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin ve daha nice evliyaullahın kabirleri ateş altında; atalarımızın "ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz" sözüyle güzelliğini vurguladıkları, altın kubbelerle süslü efsanevi Bağdad'a bombalar yağıyor, binlerce insan kanlar içinde, milyonlar heba ediliyor, mamureler harabe haline getiriliyor.

Doğu ve batı blokları soğuk harbi terk ederek, Avrupa'ya bahar havası getirdiler, savaş tehlikesini şuurlu, basiretli fedakarlıklarla üzerlerinden uzaklaştırdılar. Şimdi şom kara bulutlar biçare İslam ülkeleri üzerine çökmüş durumda.

İslam ülkeleri, kendi aziz vatanlarını savaş alanları haline getirmekten, batılıların Avrupa'da yaptıkları gibi kaçınamazlar mıydı? Elbette kaçabilirlerdi. Ama birçok İslam ülkesi, basiretsiz, yada hain idarecilerin eline düşmüş. Halk, yakalarını bunların elinden kurtaramıyor; hain ve zalimi al-aşağı etmeyi başaramıyor.

Bu değersiz, akılsız, menfaatperest, bencil idarecilerin, emperyalizmin kuklalarının; halklarını yanlış yollara ve felaketlere sürüklemekten vicdanları hiç sızlamıyor.

Dünya siyasetini yönlendiren süper güçler ise gaddar mı gaddar; menfaat ve çıkarları için yapmayacakları kötülük yok!

Nerede kültür, medeniyet, hakkaniyet, insaniyet, hürriyet, uhuvvet, musavat, sevgi, hukuk, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi..! Hepsi laftan ibaret, göz boyama, her yerde her zaman çifte standart ve tarafgirlik! Körfez'de kavganın asıl sebebi ne? Petrol, milyarlar, hırslar menfaatler!

Müttefik devletler, dünya sulhünün vefakar ve fedakar bekçileri; ve ezilen ma'sum milletlerin gönüllü hürriyet ve istiklal havarileri oldukları için mi oradalar? Hayır, ne gezer, sırf menfaatleri için; petrol kuyuları elden kaçmasın diye; İsrail'i daha iyi korumak maksadıyla; İslam ülkelerini bölmek ve birbirine hasım kamplar haline getirmek gayesiyle; Ortadoğu'nun haritasını yeniden düzenleyecek, korudukları bazı ırklara toprak sağlayacak, bazı ülkeleri paylaşacaklar.. ümidiyle!..

Eğer gerçekten hürriyet ve istiklal taraftarı olsalardı dün Saddam'ı İran'a karşı desteklemez, beslemezlerdi.

Biz bu çirkin oyunlara karışmamalı, hatta savaşı önlemek için olanca ağırlığımızı ve caydırıcı muhalefetimizi ortaya koymalıydık. Diğer Ortadoğu ve İslam ülkeleri ile temasa geçip, işi sulh yoluyla, müzakere yoluyla çözmeye çalışmalıydık. Ölenlerin, ezilen masum halkların veballerine ortak olmamalıydık.

Bunlar yapılmadı. Yanlış kararlar alındı. Savaş kapımıza kadar geldi. Dün Saddam'ı kışkırtıp besleyip İran'ı kırdıttılar, bugün onu tepelemek için bizi teşvik ediyorlar. Yarın da bizi tepeletecek oyunlar hazırlarlar! Ey ilgililer! Onlara hiç güvenmeyin. Yanlış kararlardan hemen dönün; çünkü zararın neresinden dönülse kardır. Ermeni'yi, Rum'u, Yahudi'yi, Kıbrıs'ı, Bulgaristan'ı, Rus'u Haçlı zihniyetini, emperyalist emelleri, göz ardı ederseniz sonunda siz zararlı çıkar, çok pişman olursunuz, ama iş işten geçmiş olur.

Tüm inananlar, dürüst aydınlar, vicdanlılar basiretliler iyi niyetliler süratle birleş meli, olanca imkanlarıyla suah ve salahı sağlamak için çalışmalı.

Kurtuluş doğrulukta, huzur sulhta, selamet Allah korkusunda saadet hakka hizmettedir.