YÖNETİCİLERDEN VE HALKTAN DİLEKLERİMİZ

İSLAM ARALIK 90

Savaş çok tahripkar. Avrupa, 2 nci Dünya savaşının yaralarını 40-50 yılda ancak sarabildi. 3 ncü Dünya savaşı çıkarsa insanlık için muazzam bir felaket olacağı muhakkak.

Avrupa bu acı tecrübe dolayısıyla savaştan müthiş korkuyor; AGİK kısa adıyla tanınan Avrupa güvenliğini sağlama çalışmalarını bu yüzden yapıyor. 30'dan fazla Avrupa devleti savaş, kendi bölgelerinde çıkmasın diye işbirliği çalışmalarında. Bir yandan savaşa sebep olacak şartları yok etmeğe, insan hak ve hürriyetlerini sağlamağa, halk kitlelerinin menfaat, refah ve mutluluklarını mümkün mertebe hazırlamağa çalışıyor, diğer yandan da AKKUM kısa adıyla tanınan anlaşma ile silahları azaltma ve silah yığınaklarını bölgesinden uzaklara atmağa gayret ediyor. Böyle bir silahsızlanma devlet bütçelerinde de kalkınma ve gelişme için büyük ferahlıklar ve imkanlar sağlayacağı için taraflar (Doğu ve Batı Blokları) durumdan fevkalade memnun görünüyorlar.

Ama Avrupa ve Rusya'da kardeşlik, işbirliği, sulh ve bahar havası eserken tüm İslam ülkeleri ve Ortadoğu topun ağzında. Savaş tehlikesi, gizli güçler tarafından İslam ülkelerinin ortasına kaydırılmış bulunuyor. Büyük ve hain bir oyun, tehlikeli bir macera ve bizler için fevkalade endişe verici bir durum ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bunun bertaraf edilmesi de biz münevver, basiretli, vefakar ve fedakar müslümanlara terettüp eden çok acil ve çok mühim bir görev.

Görevimizin bir yanı olanca ciddiyet ve süratle birleşmek, güçlenmek ve her türlü kötü gelişmeye karşı müteyakkız ve hazırlıklı olmak. Birleşince ne başarılar elde edildiği Cezayir'de ve pakistan'da net olarak görüldü. Kısır çekişme ve menfaat çatışmalarını bir yana bırakmak lazım. Din ve milletimizin tarihi düşmanları bizi zayıf ve gafil görmemeli; birbirimize düşürmemeli; gelişmemizi sekteye ve kazaya uğratmamalı: hele hele ülkemizi asla bölüp parçalamamalı. Çünkü tüm Türk ve İslam alemi gözümüzün içine bakıyor; bizden yardım ve medet umuyor, fevkalade avantajlı durumdayız. Balkanlar, Kırım, Kafkasya, Orta Asya, Kazan, Avrupa'daki müslümanlar, dış işçilerimiz, Asya ve Afrika ülkeleri bizim için bitmez tükenmez bir potansiyel arzediyor.

İslam, çok büyük enerji kaynağı, onunla mutlu, zinde ve canlıyız; onunla ilerleyecek ve yükseleceğiz, onunla ilerleyecek ve yükseleceğiz, onunla başarıdan başarıya koşacağız. Onu Avrupalıya, Amerikalıya, Rusyalıya, çinliye anlatabilir ve muhatabımızı kazanıp kardeş edebiliriz. Bu sağlam iman ile insanlığın tüm yaraları sarılabilir, cihan sulhu ve beynelmilel mutluluk sağlanabilir.

Devlet erkanımız ve tüm ilgililer Batılı devlet adamlarıyla yaptığı girişimleri ve mekik diplomasisini, İslam ve Ortadoğu ülkeleri üzerinde de uygulamalı, savaş ihtimalini bölgemizden mutlaka bertaraf etmeli, Ortadoğu ülkeleriyle dostane işbirlikleri kurmalı ve geliştirmeli, müşterek ekonomik projeler yapmalı ve siyasi teşebbüsler tesis eylemeli!

Halklar olarak bizler de özel teşebbüslerle bu oluşuma katkıda bulunmalıyız. Bölge halkları birbirleriyle tanışmalı, ziyaretleşmeli, ticari ilişkiler kumalı, dillerini, kültürlerini, tanımalı, sevgi, dostluk ve kardeşliği geliştirmeye gayret göstermeli.

Müslüman halklar başlarındaki yöneticilerinden kabadayılık, yağmacılık, kavga, huzursuzluk, kan ve savaş değil; hizmet, huzur, barış, kardeşlik ve işbirliği istiyor.

Kimse düşmanların kışkırtma ve dolduruşuna gelip de müslüman kardeşine saldırmamalı, saldıran, kimseden yardım görmemeli ve yüz bulmamalı! Müslüman müslümanla savaşmaz, savaşırsa ölen de öldüren de cehenneme gider.

Huzur ve mutluluk Amerika'nın, Avrupa'nın hakkı olduğu kadar, Ortadoğunun ve İslam ülkelerinin de hakkıdır. Süper güçler iki yüzlü siyaseti, fitne ve fesadı ve münafıkça çifte standardı terk etsin, müslümanlar da uyansın, gerçekleri iyi anlasın, menfaat, fayda ve saadetin nerede olduğunu iyi görsün, düşmanı güldürüp, dostu kan ağlatacak davranışlardan sakınsın.

Hiç arzu ve temenni etmediğimiz muhtemel bir savaş için her yönden hazırlıklı olmak, düşmanı caydıracak kadar güçlü ve kuvvetli bulunmakla beraber, var gücümüz ve olanca imkanlarımız ile de bölgemizde huzur, barış, emniyet, konfor, rahat ve saadeti sağlamak için seferber olmalıyız.

"İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır."