DEVAMLI VE ÖNEMLİ HAYRAT FAALİYETLERİMİZ

İSLAM MART 90

Geçtiğimiz 10-11 Şubat günleri, yüzlerce kardeşimizle, Adana'da HAKYOL VAKFI'mızın tertiplediği Türkiye çapındaki muhteşem, şubeler toplantısındaydık. Toplantı çok verimli oldu, tatlı ve sevinçli geçti, orada vatan ve sevinçli geçti, orada vatan sathına yaygın, büyük hizmetleri ve olumlu sonuçları görerek çok mutlu olduk. Emeği geçen tüm kardeşlerimizin sa'yleri meşkur, amelleri makbul, sevapları bol, dereceleri a'la olsun!

Bendeniz de oradan edindiğim izlenimler üzerine, dergimizde siz sevgili okuyucularıma bu güzide kuruluşumuzdan bahsetmeyi, bilgi vermeyi uygun ve zorunlu gördüm. Bu satırları onun için yazıyorum.

Değerli bir doçent kardeşimin orada dediği gibi, HAKYOL Vakfını, sadece hayır hizmetleri yapan sade bir kurum olarak görmek hata olur, ona gölge düşürmektir; o, pek yüce hedefleri olan çok önemli bir kuruluştur.

Nitekim HAKYOL VAKFI'mızın senedini, gaye maddelerini, çalışma hedeflerini okusanız, siz de mutlaka beğenecek ve bana hak vereceksiniz.

İlk söylemek istediğim şu; Bu HAKYOL VAKFI'nı, sev gili büyüğümüz, değerli hocamız merhum, cennetmekan Mehmed Zahid KOTKU hazretleri kurdurmuştu. Fikir ve emir onundu; bizler, senedi ona okumuş, tasvip ve takdirlerine de mazhar olmuştuk, onun için Allah'ın lutfuyla çalışmalar, büyük gelişme gösteriyor.

Bundan şu önemli sonucu çıkarıyorum:

HAKYOL VAKFI'mızın tüm hayırlı ve sevaplı çalışmalarının ecri aynen kurucusu olan HOCA'mıza da verilecektir. Çünkü hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere, bir hayra delalet eden kimse, yapan gibidir: bir hayırlı işi başlatan, bir güzel çığırı açan, bir iyi adeti yerleştiren, bir müesseseyi kuran, bir sadaka-i cariyeyi tesis eden kimseye, o işi sürdüren, o çığırda yürüyen, o adeti icra eden, o müesseseyi devam ettiren kişilerin ecir ve sevaplarının bir misli, aynen verilir, hem de onların şahsi ecir ve sevapları eksiltilmeden! O halde tüm ihvanımız, hocamızın tüm talebeleri ve muhipleri, hayr ü hasenatlarını bu vakf yoluyla yapmalıdır ki hem kendileri büyük manevi karlara ulaşsınlar, hem hocamıza karşı besledikleri sevgi ve saygı elle tutulur bir sonuç versin, hem de merhum hocamızın ruhu kat kat şad olsun.

Halbuki duduyor ve görüyoruz ki pek çok ihvanımız bu şuurda değil; hayr ü hasenatları perakende, yabancı yerlere yapıyorlar, hatta bazen bilmeden, hocamıza, yolumuza, camiamıza hasım olan yerleri destekleme durumuna bile düşüyorlar.

Hocamızı seven, ondan ders alan, onun hatırasına bağlı olan her kardeşimizin, onun eserlerine de şevkle, canla başla hizmet etmesi gerekir, amma pek çok ihvanımız, daha bu güzide vakfın varlığından bile maalesef haberdar değil; feyzi hocamızdan bekliyor ve alıyor da, onun kurduğu müesseseleri tanımıyor, bulmuyor, onları desteklemeyi, yaşatmayı, geliştirmeyi, büyütmeyi düşünmüyor, yani üzerine düşen manevi görevi ve dervişliği güzel yapmıyor. O halde Vakfımızı tanıtma çalışmalarına hep birlikte hız vermeliyiz. Vakfın şubleleri ve yan kuruluşları her il, ilçe ve belde'de muhakkak kurulmalıdır. Bu konuda hepinizin ilgi ve desteğinizi diliyorum. Konuyu bilenler, bilmeyenlere lütfen en kısa zamanda duyursun ve Allah rızası için iş birliğini sağlasınlar!

HAKYOL VAKFI'mızın üç ana gayesi vardır:

Eğitim 2. Dostluk 3.Yardımlaşma...

Eğitim, hayatın en büyük, en sevaplı, en devamlı faaliyetidir. Eğitimle insan kazanılır veya kaybedilir, eğitim beşikten mezara kadardır, İslami bir eğitim insanı cennete götürür, müslümanların kurtuluşu eğitimle olacaktır. Nefsler eğitimle olacaktır. Nefsler eğitimle ıslah olur, güzel ahlak eğitimle kazanılır.

Dostluk hayatın, en tatlı, en güzel, en olumlu işidir. Kişiler dostlukla mutlu olur, başarı dostlukla sağlanır, İslam dostlukla gelişir, iman dostlukla yapılır. Sevgi, dostluk ve kardeşlik bize Kur'an-ı Kerimin emridir. Müslümanlar birbirlerini sevip dost olduğu zaman, galip, mansur, müeyyed ve muzaffer, olacaklardır.

Yardımlaşma da İslam'ın temel emri ve gereğidir. Hz. Peygamber s.a.s. "Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen bizden değildir" buyuruyor. Dünya üzerindeki "bir milyarlık" müslüman kitle birbirini desteklediği, birbiriyle yardımlaştığı zaman yeryüzü güllük, gülistan olacaktır.

Vakfımız bu gayeleri tahakkuk ettirmek için neler yapmış, neler yapacak, nelere ihtiyaç var? Aramıza gelin, görün, siz de destek olun, büyük manevi mükafatlara erin!

Bildirmek istediğim diğer husus da şudur.

Dergilerimiz de bizim en önemli müesseselerimizden ve Vakıf senedimizde belirttiğimiz eğitime yönelik çalışma hedeflerimizdendir. Elhamdülillah vakıf senedimizdeki pek çok hayırlı müessese gibi dergi ve yayın faaliyetlerimiz de tahakkuk etmiş bulunuyor. Bunların idamesi, yani görevlerini yapmağa devam etmeleri de sizlere bağlıdır. Dergilerimizi dikkatle okuyun, öğrendiklerinizi uygulayın; onları başkalarına da okutmağa gayret edin, unutmayın ki herbiriniz bir yeni okuyucu bulsanız tirajımız % 100 artmış olacaktır. Bunu da mutlaka sağlayın!

Nihayet hepinizin, dünya ve ahiretin her türlü esenlik ve mutluluklarına ermesini yüce Rabbımızdan diler, mübarek BERAT KANDİL'lerinizi candan tebrik eder, hayr dualarınızı beklerim.