AMERİKA'DAN TAZE ÇİZGİLER...

İSLAM TEMMUZ 89

Seyahat güzel ve faydalı bir şey! Bendeniz de iki üç haftadır Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorum.

Tabii New York'u, oranın gökdelenler semti Manhatten'i gördüm, içine hergün 500.000 kişinin girip çıktığı. 110 katlı World Trade Center'in 104 ncü katından çevreyi seyrettim: Washington'a gittim Beyaz Saray, Capital vs. yi gezdim, resimler çektim..

Ama en çok sevdiğim, bilimsel eğitim gören, doktora yapan, sakallı, pırıl pırıl imanlı genç kardeşlerimle cemaat namazları kıldığım, sohbet ettiğim zamanlar oldu.

Maryland Üniversitenin kampüsünü dolaştım, geniş bir sahaya birçok binaya, spor tesislerine, laboratuarlara sahip meşhur bir bilim yuvası.. İçinde çeşitli hristiyan mezheplerine ait bir değil, iki değil: 7-8 kadar müstakil bina halinde tam teşeküllü, bakımlı, faal kilise saydım, en büyüğüne Chapel deniyor, kimse kimsenin dinine, kıyafetine başörtüsüne karışmıyor. Kenarda bir müstakil yahudi mabedi de var. Maalesef cami yok, ama müslüman talebeler kendi aralarında para toplayarak hemen üniversite içinde denilebilecek yakın bir ev almışlar, orası da cami yapılmış. Bizdeki, rektör veya dekan olur olmaz, kurulu mescidi kapamayı hüner sayan cahil, inkılap yobazı, hoşgörüsüz, gayri medeni profesörleri düşündüm, içim burkuldu. Onların Batı'yı, Amerika'yı görmemiş, buradaki bu durumları bilememiş olması mümkün değil! Allah ıslah etsin, müslümanların da gözünü açtırsın!

Troy'daki RPI Üniversitesindeki müslüman öğrenciler de yine kendi aralarında para toplayarak yakında iki katlı bahçeli bir bina almışlar, giriş katı mescid olarak kullanılıyor. Her hafta başka bir üniversite talebesi hazırlanarak hutbeyi okuyor, Cuma namazını kıldırıyor, elhamdülillah!

Elime müslümanların Kristof Kolomb'dan çok çok önce Amerika'ya gelmiş olduğunu yazan, kazı delilleri gösteren, vesikalar verme 5-6 yeni, bilimsel makale geçti! İnşaallah onları size tercüme edeceğim.

Günümüzde sadece A.B.D.'de 7-8 milyon kadar müslüman bulunduğu söyleniyor; bunların büyük kısmı zenci, diğerleri Afrikalı, Asyalı, Hindistanlı, Pakistanlı, Çinli, Yugoslav, Türk, Tatar Karaçaylı v.s... Göçmen veya öğrenci olarak 300.000 kadar Türkiyeli tahmin ediliyor. Bunlar daha ziyade New York, New Jersey ve çevresinde yoğunlaşmışlar. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk elçiliğine din ateşesi göndermiş. O, muhtelif dernek ve cemiyetleri dolaşarak kendi otoritesi altında toplamağa çalışıyor. Anlaşılan başka görüşler etrafında gelişmeler TC devleti tarafından arzu edilmemekle! Görüştüğüm bazı cemaatler de "nasıl oldu da böyle birden bire hatırlandık, aranmağa başladık?!!" diye imalı imalı soruyorlardı.

Amerika'da özellikle tasavvufa, tarikate, tekkeye, âyine, toplu zikre ilgi çok fazla. Muhtelif zamanlarda Seylan'dan, Hindistan-Pakistan'dan, Yugoslavya ve hatta Türkiye'den buraya bazı şeyhler gelmiş tekke kurmuşlar. Merhum Muzaffer Hoca (Ozak) da onlardan biri. Bunlar vasıtasıyla İslam'a giren Amerikalı çok. Hatta yahudi asıllı bazı. Amerikalılar New York'ta ayrı bir dernek ve camiye sahiplermiş; duyunca bir hayli şaşırdım ve sevindim.

Zenci müslümanların da pek çok camileri, dernekleri var. Bazı gruplara ayrılmışlar. Yanlış inançlara sahip olanların yavaş yavaş düzeldiği, Ehl-i Sünnet müslümanlığına geldikleri söyleniyor. Onların kitap ve dergilerinden bazılarını edindim, inşaallah okuyup daha detaylı bilgiler kazanmağa ve sizlere iletmeğe çalışacağım.

Dünya üzerindeki çeşitli ülkelerde yaşayan müslüman azınlıklara ayrıca Kuzey Amerika kıtasındaki İslam dernek ve camilerine dair kıymetli kitaplar elime geçti. İngilizce ve Arapça İslami, ilmi yayınlar yapan I.I.I.T (International Institute of Islamic Tought), ISNA (Islamic Society of North America)'nın, diğer kuruluş ve grupların kitap ve dergilerini toplamağa giriştim. Kanaatim şu ki:

Bizler Amerika'yı, oradaki islami gelişmeleri yakından izlemeli; müsbet çalışmaları elimizden geldiğince, her yönden desteklemeliyiz.

Dileğimiz, Amerikalı müslümanların birleşmeleri, basın-yayın, radyo-televizyon, eğitim-öğretim alanlarında daha ciddi daha büyük yatırımlar ve ihlaslı çalışmalar yapmalarıdır.

Bunun için gerekli ortam ve şartlar gerçekten mevcut ve insanlar büyük bir susuzluk ve arayış içinde!