ÖNSÖZ

Münebbihat, Mısır'da yaşamış, aslen Askalân'lı, meşhur fakih ve hadis alimi İbn-i Hacer el-Askalânî (1372 - 1449) tarafından derlenmiş; Peygamber SAS Efendimiz'in, ashabdan ve tabiinden çeşitli büyüklerin bir kısım sözlerini ihtiva eden bir risâledir. İçinde ikiden ona kadar cümlelerden oluşan tenbihler vardır. Uzun yıllar medreselerde zevkle okunmuş ve okutulmuştur.

Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendimiz de, 1974 yılı Ramazanında öğle ve ikindi namazlarından sonra; 1979 Ramazanında, yatsı namazından önce yarım saat kadar bu kitaptan okuyup, izah ederek ders yapmışlardı. Elinizdeki kitap, o derslerin bir kısmına ait kaset çözümleri ve tutulan notlardan oluşuyor.

Münebbihat kitabının altılı, yedili, sekizli ve dokuzlu bölümlerini ihtiva eden dersleri ise maalesef temin edemedik. Elinde bu bölümle ilgili kasetleri olan okuyucular bizimle diyalog kurarlarsa, kitabın daha sonraki baskılarında o eksikleri tamamlamak mümkün olacaktır.

Kitabın güzel muhtevâsı ve hikmetli sözleri, Hocaefendimiz (Rh.A)'in açıklamalarıyla ve kolay anlaşılabilir ifadeleriyle birleşince, okuyucu için faydalı olacak güzel bir eser vücuda geldiğini düşünüyoruz.

Çalışmalarımızda bizi teşvik eden Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocamız'a; kaset temininde yardımcı olan Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel Bey'e teşekkür ediyorum. Bu çalışmamızın eski ihvan için geçmiş günleri hatırlatacak, duygulu anlar yaşatacak bir vesile; gençler için de Mehmed Zâhid Kotku (Rh.A) Hazretleri'ni tanımalarına katkıda bulunacak bir döküman olmasını temenni ediyorum.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Ekim 1995