ÖNSÖZ

İslâm düşmanları, özellikle yahudiler ve hristiyanlar ilk günden beri Peygamber SAS Efendimiz'e, dinimize ve müslümanlara saldıragelmişlerdir. Önce küçümsemişler, alaya almışlar; sonra dinden caydırmak için işkence etmişler, ambargo uygulamışlardır. Hattâ Peygamber SAS Efendimiz'i öldürmeye kalkmışlar, yerini yurdunu terkedip hicret etmek zorunda bırakmışlardır. Kendisinin ahirete irtihalinden sonra da itham ve iftiralar devam etmiş, onun sünnetini yaşamaya ve yaşatmaya çalışan zümreler de haksız saldırılara muhatap olmuşlardır.

Günümüzde de bu saldırılar devam etmektedir. Özellikle geçtiğimiz Ramazanda, gazetelerde ve televizyon kanallarında, bazı samimiyetsiz, düzmece şahıslar bahane edilerek dinimize, din alimlerimize hakaret edilmiş, tasavvuf ehli insanlar karalanmak istenmiştir. Bu iftira kampanyası günlerce devam etmiş, zihinlerde tasavvuf ve tarikatlar hakkında şüpheler uyandırılmıştır.

Tasavvuf yolu nedir, mutasavvıflar ne yapmak istiyor? Tasavvuf ehli insanlar günümüzde meselelere ve olaylara nasıl bakıyor? Günümüzde tasavvufî eğitim nasıl yapılıyor? Tasavvufa yapılan saldırıların amacı nedir?..

Bütün bu meselelerle ilgili olarak, günümüzün yaşayan tasavvuf önderlerinden Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin yapmış olduğu konuşmalardan bir kısmını okuyucunun istifadesine sunuyoruz.

Konuşma üslûbunu muhafaza ederek yayına hazırladığımız bu çalışmanın, okuyucuya pek çok şeyler kazandıracağını, hakkı ve haklıları anlamasına katkıda bulunacağını ümid ediyoruz.

Dr. Metin Erkaya

Sincan, Temmuz 1997