ÖNSÖZ

İnsan hayatı inişli-çıkışlıdır. Huzurlu ve neşeli anlar yanında sıkıntılı ve kederli zamanlar da olur. Bu, hayatın değişmez kanunudur.

Stres, sabırsızlık, acelecilik, olayların sonunu beklemeden hemen ümitsizliğe kapılmak gibi zaaflar insanoğlunun tabiatındandır.

İlim ve teknolojinin son derece iyi olduğu günümüz dünyasında elde edilen maddi imkanlar içinde insanlar daha mutlu olmaları gerekirken tam aksine, ruhi bunalım ve stres, günümüzün en canlı vâkıası olmaktadır. Bilhassa büyük şehirlerin gürültülü, havasız, kirli ve kalabalık çevresi içinde insanların sinir sistemleri büsbütün bozulmakta adeta savaş gibi bir hayat yaşanmaktadır.

İnsanoğlunun bunalım ve problemlerini çözmeye dünyevi imkanlar tam olarak kafi gelmez. Sınırlı imkanlarla, sınırsız arzuları tatmin etmek mümkün değildir. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun netice itibariyle yine zayıftır. Kendisini kendi omuzlarında taşıyamaz.

Stresli bir hayattan huzurlu bir hayata ulaşmanın en önemli vasıtalarından birisi dua, yani Allah'a yönelmekdir. Kâdir ve Bâkî olan Allah'a sığınıp, maneviyatın sakin limanına demir atmadan hayatın şiddetli fırtınalarından, hayat denizinin korkunç dalgalarından kurtulmak mümkün değildir.

Gerçek dindarlık, hayatı baştan sona dua haline getirmektir. Hz. Peygamber (S.A.S.)'in hayatı adeta duadan ibarettir. Yatarken, kalkarken, eve girerken, çıkarken, sefere giderken, gelirken, yerken, içerken, vasıtaya binerken, inerken, tuvalete girmekten cinsi ilişkiye varıncaya kadar her işin başında Allah'ı hatırlayıp ona iltica ederdi.

Hz. Peygamber (S.A.S.)in de belirttikleri gibi musibetlere karşı mü'minin en güçlü silahı duadır ve dua ibadetin özü ve esasıdır. İnsanın değeri Allah'a duası, O'na yönelişi nisbetindedir. Ayet-i kerimede: "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" (Kur'an-ı Kerim 25/77)

İki risaleden oluşan elinizdeki bu kitap, streslerden kurtulup, hayatı dua haline getirmenize, Allah'a sığınıp âsude ve bereketli bir hayata kavuşmanıza yardımcı olmak üzere derlenmiştir.

Derleyen ise, gönül semamızın parlak yıldızlarından ve dua haline getirilmiş âsude bir hayatın canlı modellerinden Merhum Üstadımız Muhammed Zahid Kotku hazretleridir.

Giriş bölümünde müslümanın ibadet ve inanç yönünden bilmesi gerekli hususlara kısaca temas edilen birinci kitaptaki dualar tarafımızdan terceme edilmiş, ikinci kitapla birlikte gözden geçirilip küçük çapta sadeleştirme yapılarak baskıya hazırlanmıştır.

Rahmet ve bereketlere vesile olması dualarımızla..

 ALİ RIZA TEMEL