Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)

SON HACLARINDAN DÖNERKEN MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE BİR GRUP İHVANA YAPTIKLARI KONUŞMADAN NOTLAR

Elhamdü-lillâhi rabbil-àlemîn... Vel-âkıbetü lil-müttakîn... Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn...

Buralarda bin sevap işleniyor, bin de günah... Bundan sonra nafile hacca gelinmesin!..

Bir anlık cihad, kırk hacca bedeldir. Bir anlık büyük cihad, seksen hacca bedeldir...

Büyük cihad, halvetlerle olur. Mustafa Feyzî Hazretleri 24 kez halvet yapmış.

Allah demekten daha efdal ibadet yoktur. Her nefeste Allah'ı hatırla!..

Halvetler sayesinde daim zikir halinde bulunursun. Halvet, toplu da olur; yalnız başına evde de olur. Halvet usûlünü bildiren arapça kitaplar var; ordan alıp yapın!

Senede üç defa halvet yap:

1. Ramazanın son on günü.

2. Zilhiccenin Arafe dahil ilk on günü.

3. Muharremin ilk on günü.

Bir daha toplu halde bulunacağımızı zannetmiyorum!?..

Ne dervişlikte, ne şeyhlikte, ne imamlıkta iş yok... İş, Allah'ın rızasını kazanabilmekte!.. İş, Allah'ın rızasını kazanabilmekte!.. İş, Allah'a kul olabilmekte!..

Allah'ın rızası, az fakat devamlı ibadetle ve günahlardan kaçarak kazanılır. Büyüklerimiz, günahları bin defa okuturlarmış; siz de çok okuyun!..

Gönlünüze şeytanı sokmamağa çalışın; çıkarması çok zor!..

Çok bilmek hüner değil! Çok paranın da hesabı var... Kuvvete sahip olmak da hüner değil!.. Her ilmin üstünde ilim var. İlim, edep ve takvâyı beraber yürütün!..

Buralara --farz hac için olduğu gibi-- mutlaka gelinecekse, ceplerinizi doldurun, öyle gelin; kimseye sığınmayın!..

5 Kasım 1980 - Medine