Mehmed Zahid KOTKU (Rh.A)

EBÛ ZER RA

Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berakâ-tühü!..

Mevlidimiz de varmış. Pek kısa olaraktan bir menâkıb anlatacağım. İnşaallah hepimiz ondan faydalanırız.

Ebû Zer RA var ya... İsmini çok işitmişsinizdir, Ebû Zerril-Gıfârî... Bu zat ya beşinci veya altıncı müslüman. Müslüman daha yok ortada... Duymuş Efendimiz'i, gelmiş Mekke-i Mükerreme'ye... Dinlemiş. "Tamam, benim istediğim yol!" demiş, iman etmiş, İslâm'la müşerref olmuş, elhamdü lillâh.

Kısa anlatacağım, birçok hadiselerden sonra memleketine gitmiş. Hem Gıfar denilen kabileyi, hem de yanındaki Eslem denilen kabileyi müslüman yapmış.

Bu hepimiz için bir ders-i ibret... Bu adama sorsak:

"--Hangi üniversiteden mezun oldun?.. Hangi medreseden icazetnâmen vardı?.. Bu kadar feyzi nerden aldın sen de, iki kabileyi birden müslüman yapabildin?.."

Bak, bugün biz evlâtlarımıza bile hakim olamıyoruz. O gün, bu günden daha fenâ... Çok ibret dersi. Allah hepimizi affetsin...

O, nerden aldı o ışığı?.. O ışığa hepimizin ermesini lütfetsin Cenâb-ı Hak...

El-Fâtihah!..

...........................

Esselâmü aleyküm ve rahmetullàh!..

30 Mayıs 1980 Cuma