Mehmed Zahid KOTKU (Rh.A)

REGÀİB KANDİLİ KONUŞMASI

Esselâmü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekâtühû!..

Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak ve Rabbül-Felak Hazretleri, içinde bulunduğumuz Regàib Kandilimizi, cümle ümmet-i Muhammed hakkında, bizler hakkında da mübarek ve müteyemmin eylesin... Bu gibi birçok mübarek gecelere, sağlık afiyetlerle bir çok seneler erişmek de nasîb ü müyesser eylesin...

Bu günlere bizi eriştiren Zat-ı Ecellü A'lâ, bizi de günahlardan arınmış, rızasına yüz çevirmiş, kâmil bir iman ile ahirete göçen kulları arasına cümlemizi kabul etsin...

Bugün okuduğum Peygamberimiz'in bir duasını size kısacık haber vereyim. Dua uzun. Duanın arkasında Cenâb-ı Peygamber şöyle diyor:

(Ezü bike min şerrin-nefsî) "Yâ Rab, nefsimin şerrinden sana sığınırım!" İki Cihan Serveri diyor. Allah hepimizi affetsin...

İftihar değil, size kendimi göstermek için de değil. Ma'lûm ameliyattan yeni çıktım, zayıfım. Fakat bununla beraber, bu mübarek günü oruçsuz geçirmemek için, ben de oruca niyet ettim. Binâen aleyh bu fırsat bir daha insanın eline ya geçer, ya geçmez!?.. Genç olup da bu mübarek günlerde oruç tutmayanlar için acımak gerek!

Allah hepinize afiyet versin... Oruç insana hiçbir zarar vermez. Oruç insanın ruhunu kuvvetlendirir. Büyük, uzun bir ders. Allah hepimizi nefsin şerrinden muhafaza etsin...

Aşağı yukarı 85 defa bu Regàib Gecesini geçirmişiz. Yine ama yerimizde sayan aciz bir kuluz. Allah'ın rahmetine kavuşmak isteyenler, nefsiyle mücahedeye alışmalı!.. Memleketin müdafaası nasıl mücâhedeye bağlıysa, insanların da nefislerinin kemâli mücahedeye bağlıdır. Oruç ve ibadetler, zikrullahlar bunun anahtarıdır. Allah cümlemizi bu yolda dâim eylesin...

Tekrar selâmlarım. Allah sizden razı olsun... Vücudlarınıza afiyetler versin... Ömürlerinizi uzun eylesin... Rızıklarınızı da bol eylesin... Dünyanız, ahiretiniz de ma'mur olsun.... Peygamberimiz'in de şefaatine nâil olun... Cennât-i âliyatta Cenab-ı Hakk'ın cemâli bâ kemâlini müşahede eden kulları arasına cümlemizi kabul etsin...

El-Fâtihah!..

...........................

Esselâmü aleyküm!..

16 Mayıs 1980

(Ameliyattan sonra)