Mehmed Zahid Kotku (RhA)

GÜNAHLAR

Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîn... Vel-âkıbetü lil-müttakîn... Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn...

Namazdan evvel konuşamadım. Çünkü, tâkatim kâfî gelmiyor. İkincisi; Kur'an dinlemek, bizim sözümüzü dinlemekten efdaldir. Ezân-ı Muhammedî'nin insanlara verdiği zevk ve neş'eyi tavsif etmek, bizim için de mümkün değildir.

Şimdi, size bir tane hadis söyleyeceğim:

SAS Hazretleri'ne bir adam geldi. Dedi ki:

"--Yâ Rasûlallah! Ben, Allah'ın birliğine, ondan başka mâbud olmadığına ve senin de peygamber olduğuna, rasûlullah olduğuna şehadet ederim. Namazımı kılarım beş vakit, orucumu tutarım, malımın zekâtını da veririm. Benim halim ne olacak?.."

Cevaben Rasûlullah buyurdular ki:

(Men mate alâ hazâ) "Her kim bu vasıf üzerine ölürse, yâni bu adam gibi iman eder, namazını kılar, orucunu tutar ölürse; (kâne mean-nebiyyîn, ves-sıddîkîn, veş-şühedâ') bu kimse --parmaklarını da böyle yanyana kaldırdılar da-- peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle yanyana olacaktır. (Mâ lem yeukka vâlideyhi) Anasına babasına isyan etmedikçe..." Adam müslüman, ibadetini güzelce yapıyor. Bununla beraber, cennete girecek ama, vâlideynine asi olmadığı takdirde...

Şimdi bu valideynine isyan günahtır, insanı gâvur etmez. İsyan etmekle gâvur olmayız yâni. Çünkü, bizim mezhebimizde günah gâvur etmez bizi... Günahın cezasını çekeceğiz. Bu da bir günahtır. Fakat öyle günah ki, bizi cennete girmeye ve onun nimetlerini tatmaya mani oluyor. Bunun kısacık bir misalini söyleyeyim:

"Allàhu ekber" dedik, namaza durduk. Namazı bitirdik baktık ki, üzerimizde bir pislik var. Namaz oldu mu?.. Olmadı. Neden?.. Üstümüz pis, necaset var üstümüzde. Bu necasetle kıldığımız namaz kılınmış olmaz. Tâ ki o necaseti yıkamadıkça... O necasetli esvapla ne kadar namaz kılarsak kılalım, makbûl-i ilâhî olmaz. Çünkü namazın şartlarından birisi de taharettir. O taharet olmadığı için, namaz olmadı.

Binâen aleyh, bu necasetler iki kısımdır: Birisi görünen necasetler; insan ve hayvan pislikleri gibi. Birisi de görünmeyen necasetler; onlara da manevî pislikler diyoruz ki, günahlardır.

Her nevi günah, anaya babaya isyan nasılsa o da öyledir. Meselâ geçenki hadiste: "Beş şeyi işleyen insanı, Allah-u Teàlâ'nın cennetine koymaması ve cennet nimetlerinden tattırmaması haktır." dedi. Başta, (müdminül-hamr) içkiye devam eden mü'min... Neden?.. Necaset nasıl pislikse, içki de aynı pisliktir. O pislik dışta, bu da içte... Onu yıkamak kolay. Gideriz suyun başına, üç defa güzelce yıkadık mıydı, temiz olur. Fakat, bu içeriye giren pisliği yıkamak çok zor. Denize de girsen olmaz, dereye de girsen yine olmaz.

Binâen aleyh, iç pislikleri ki --anaya babaya isyan da o meyanda oluyor-- çok büyük vebaldir. Bu iç pisliklerinin hepsinden --haramların hepsi bunun içinde, günahların hepsi bunun içinde-- kurtulmak lâzım!..

Onun için günah kitaplarını çok okumanızı rica edeceğim. Günahları bilmeli ki, hastalıklardan kurtulalım. Hastalıklar nasıl insanların ölümüne vesile oluyorsa, günahlar da insanların mâneviyatlarının mahvolmasına vesile oluyor.

Şöyle bir şey aklıma geliyor, bilmem ne dersiniz: Bugünkü anarşist çocukların babalarını ve annelerini ve hatta kendilerini araştırın, nasıl çıkacaklar bakalım?.. Öyle zannediyorum ki, çoğunun babası serhoştur; çoğu da serhoştur. Serhoşluk olmayan bir çocuk, bu cinayeti işleyemez. Eline silâhı değil orduyu verseniz, eli varmaz tetiği çekmeye... Çünkü:

(Vemen yaktül-mü'minen müteammiden fecezâühü cehennemü hàliden fîhâ.) "Kim bir mü'mini kasden öldürürse, cezâsı, içinde temelli kalacağı cehennemdir." Ooo, bunu bilen müslüman, iman eden müslüman, bunu nasıl yapar?..

Onun için, müdminül-hamr bir; arkasından da, (âkilür-ribâ) faiz yiyen... Birisi serhoş, öteki de servet serhoşu... İkisi de serhoş!.. Faizin haram olduğunu bilerekten, faiz ile memleketi kasıp kavurur.

Bakın şimdi size bir günah söyleyeyim: İnsanın zinası günahtır değil mi?.. Herkes bilir ki, büyük günahtır. Ama, bunlar derece derece... Komşusuyla zina, o günahtan daha büyüktür. Çünkü biz komşuyu muhafazayla memuruz, onunla zina etmek etmek büyük vebaldir. Anasıyla zina olur mu?.. Olmaz. Farzedelim ki anasıyla da zina etmiş bir adam var. Bu zinadan 33 tanesine bedeldir, faiz ile mal yiyen...

Faiz haram! O haramla beslenen vücut elbette helal iş işlemez, helâm iş, iyi iş işlemez. Onların çocuklarıyla o serhoş çocuklarının akıbeti, bu bizim çektiğimiz felâketler... İslâm'ı bilmediklerinden dolayı. İslâm'ı bilen, bunları yapmaz elbette. Akıbet gözümüzün önünde...

Allah hepimizin kusurlarını affetsin.. Tevfîkàt-ı samedâniyyesine mazhar etsin... Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin...

Her şey fânî, bâkî Allah...

El-fâtihah!..

15 Aralık 1978 Cuma