SUNUŞ

Elinizdeki kitap, Mehmed Zahid Kotku (Rh. A.) Hazretleri'nin, ekseriyetle İskenderpaşa Camii'nde yaptığı konuşmalardan oluşuyor. 1978, 1979 ve 1980 yıllarında yapılmış bulunan bu konuşmalar, insanın "kamil insan" ve müslümanın "gerçek müslüman" olabilmesini eksen alan vaaz ve sohbetlerdir.

Kitap hazırlanırken, kaset çözümünde ifadelerin aslına tam bir sadakat gösterilmiş, hatta Hoca Efendi (K.S.) Hazretleri'nin yer yer kendini gösteren mahalli söyleyiş biçimine bile dokunulmamıştır.

Bu kitapla; bir yandan Hoca Efendi Hazretleri'nin, hiç olmazsa elimizde mevcut olan konuşmalarını kardeşlerimizin istifadesine sunmanın, diğer yandan da Hocamız'ın sohbetlerinin kalıcılık kazanmasına vesile olmanın hazzını yaşıyoruz.

Hoca Efendi (Rh. A.), gerek kitaplarında, gerekse sohbetlerinde, insan-ı kamil olmanın olmazsa olmaz şartı olarak, Mürşid-i Kamil'in terbiyesine hakiki teslimiyeti ve O'na itiraz etmemeyi, emir ve tavsiyelerini çiğnememeyi zikrediyor. Cenab-ı Allah'tan (c.c.) bizlere de bu nimeti bahşederek Hocamız'ın yolundan yürümeyi nasib buyurmasını ve yevm-i kıyamette şefaatine erdirmesini niyaz ediyoruz.

Dr. Metin Erkaya

(1991)