ÖNSÖZ

Mal' Hatun Dostluk, Çevre ve Kültür Derneği'nin Eskişehir'de 12-13 Kasım 1994 tarihlerinde tertib ettiği Vuslatının 14. Yılında Mehmed Zahid Kotku (KS) ve Tasavvuf Sempozyumu bildirilerinden oluşmuş bu kitapçığı hazırlama fırsatı verdiği için Allah-ü Teâlâ'ya hamdediyoruz.

Sempozyuma katkıda bulunan hocalarımıza ve misafirlerimize, kitabın hazırlanmasında katkıda bulunan öğrenci kardeşlerimiz Ayşen Gürcan Namlu, Saliha Aydın, Nursevim Topçu ve Sıddıka Canakçı hanımlara, düzenleme tashih çalışmalarından dolayı Dr. Metin Erkaya'ya minnettarız.

Sempozyumun tertibinde ve bu kitabın yayınlanmasında öncülük eden Şahver Çelikoğlu Hanımefendi'nin gayretlerini takdir ediyoruz. Mal Hatun Derneği Kültür Serisi'ni bu kitapla başlatmış oldular; inşâallah, düzenli bir biçimde gerisi gelecektir.

Kitabın tasavvufa ilgi duyan herkese faydalı olmasını diliyoruz.

Hasan Hüseyin Erkaya

Eskişehir, Haziran 1995