ÖNSÖZ

Peygamber SAS Efendimiz, peygamberlik vazifesini açıkladığı ve Mekkelileri İslâm'a davet ettiği ilk günden itibaren, şiddetli bir muhalefet ve engellemeyle karşılaştı. Kendisiyle alay ettiler, saldırdılar, işkence ettiler. Bazı korumasız müslümanları şehid ettiler. Müslümanlarla her türlü ilişkiyi kestiler, siyâsî ve ekonomik ambargo uyguladılar.

Peygamber Efendimiz hac dolayısıyla Mekke'ye gelen kabilelerle görüşüp onları İslâm'a davet ederken, onlar da ardından aleyhte propagandalar yaptılar. Kabilelerin müslüman olmasını engellemeye çalıştılar. Onüç yıl boyunca çok az kişi iman etti.

Sıkıntılı zamanlarında en büyük destekçileri olan hanımı Hazret-i Hatice ve amcası Ebû Tàlib'in vefatından sonra, Kureyşliler baskı ve işkenceyi iyice arttırdılar. Hicretten bir yıl kadar önce, Peygamber Efendimiz'in müşriklere canı çok sıkılıp üzüldüğü bir akşam, Allah-u Teàlâ Hazretleri Peygamber Efendimiz'i Mi'raca davet etti. Yedi kat gökleri seyran ettirip, cenneti, cehennemi, Kürsü'yü, Arş'ı gösterdi. Huzuruna kabul edip, kelâmına muhatap eyledi. Sayısız lütuf ve ikramlarda bulundu.

Elinizdeki kitap, o mübarek Mi'rac gecesinin sene-i devriyesi münâsebetiyle, Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendimiz'in muhtelif yerlerde yapmış olduğu konuşmalardan oluşuyor.

Konuşmalarda, ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ışığında İsrâ ve Mi'rac hadisesi anlatılıyor, bizim için ibretli ve hikmetli noktalar izah ediliyor. Mekke ve Kudüs hakkında bilgi veriliyor. Mi'racdan bize gelen hediyeler üzerinde duruluyor. Namazın mü'minin Mi'racı olduğu vurgulanıyor, namaza gereken önemi vermemiz gerektiği ikaz ediliyor. Hayatın bir imtihan olduğu, sıkıntılara sabredilirse arkasından ferahlık geleceği hatırlatılıyor. İslâm'ın en büyük nimet, Peygamber Efendimiz'e ümmet olmanın en büyük şeref olduğu; o bakımdan İslâm'a ve müslümanlara hizmet etmek için çalışmalar yapmamız gerektiği belirtiliyor.

Konuşma üslûbunu muhafaza ederek hazırladığımız bu eserin, kâinâtı ve semâların ötesini anlama yönünde okuyucunun ufkunu açacağını; namazı huşu ile kılma yönünde okuyucuya katkıda bulunacağını ümid ediyoruz. Kaset temininde yardımcı olan Rahmi Ünal, Mehmed Elmaz ve Ferhan Açıkgöz beylere; tashihte yardımcı olan Durmuş Gültekin beye ve teknik konularda yardımcı olan H. Ali Erkaya'ya teşekkür ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Ocak 1998