ÖNSÖZ

"Radyo çok mühim bir alet. Televizyon icad edilince onun önemi azalır sanılıyordu; öyle olmadı, anlaşıldı ki onun özel bir yeri var, televizyonun kullanılması mümkün olmayan zaman ve mekânlarda çok kıymet görüyor: Ev hanımı, bir yandan işini görürken bir yandan radyo izleyebiliyor; şöfor araba sürerken bir yandan radyo yayınını takib edebiliyor; delikanlı yolda yürürken Walkman'ı belinde, hoparlör kulağında müzik dinleyebiliyor.

Radyo yayını yalnızın yoldaşı, yolcunun sohbetdaşı, şoförün arkadaşı, atölyedeki işçinin tesellisi, tarladaki çiftçinin neşesi, zamanını değerlendirmek, bilgilenmek, kültürünü zenginleştirmek isteyenin bilgi kaynağı...

Dînî eğitimimiz biraz mektepte, biraz camide, biraz evde yapılıyor; ama tahsil çağı dışında olan veya bazı sebeplerle camiye gelemeyen ve evinde de kendisine dinini öğretecek kimsesi bulunmayanlar ne yapacak?..

İşte bu gibiler için radyo mükemmel bir araç... Bu emsalsiz fırsat kaçırılmamalı, çok iyi, çok verimli değerlendirilmeli!

Radyo konuşmaları teybe alınabilir, böylece zaman zaman, gereken yerlerde, gereken kişilere tekrar tekrar dinlettirilebilir. Ama daha iyi istifade edilmeleri için basılmaları, kitap haline getirilmeleri münasiptir. Tabii, hem bant, hem kitap halinde olursa aliyyül-a'lâ olacaktır."

İşte elinizdeki bu kitap bu yoldaki bir çalışmanın ürünü. Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendimiz'in, Ak-Radyo'da cuma günleri yapmış oldukları sohbetlerden bir bölümünün yazıya geçirilmesiyle oluştu. 1997 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaptıkları bu sohbetlerde, Hocaefendimiz çok zaman Râmûzül-Ehàdis'ten, bazen de Muhtârül-Ehàdis'ten bir miktar hadis-i şerif okuyup izah ediyorlar. Ayrıca ülkemizi ve insanımızı ilgilendiren güncel konulara temas ediyorlar. Genellikle yurtdışında seyahatte oldukları için, bulundukları yerlerle ilgili bilgiler veriyorlar.

Konuşma dilini muhafaza ederek hazırladığımız bu kitabın, okuyucuya pek çok şeyler kazandıracağını, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olma yolunda ışık tutacağını ümid ediyoruz. Teknik konularda yardımcı olan Hacı Ali Erkaya'ya ve tashihte yardımcı olan Durmuş Gültekin beye teşekkür ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Kasım 1998