ÖNSÖZ

Elinizdeki kitap, Gümüşhaneli Ahmed Ziyâeddîn Hazretleri'nin hazırladığı Râmûz el-Ehàdîs isimli hadis mecmuasından alınmış, kıyamet ile ilgili hadis-i şeriflerden oluşmaktadır.

1949 - 1952 yılları arasında Abdül'aziz Bekkine Hazretleri'nin yapmış olduğu Râmûz el-Ehàdis derslerinde, Osman Çataklı tarafından tutulan notlar, Lütfi Doğan ve M. Cevad Akşit tarafından "Râmûz el-Ehàdîs, Hadisler Deryası" adı altında neşredilmiştir (1982). Bu kitabın hazırlanmasında sözkonusu tercüme esas alınmıştır.

Kitabın hazırlanma amacı, hazırlayanı tarafından şöyle ifade edilmiştir:

"Hülâsa olarak şu söylenebilir ki: Kıyametin küçük alâmetlerinin hemen hepsi zuhur etmiş ve sıra büyük alâmetlere gelmiştir.

Binâen aleyh, her müslümanın imanını koruyabilmesi için buna göre hazırlanması, bilhassa Deccal fitnesine karşı müteyakkız olması, kendisi için bir kurtuluş vesilesi olacaktır.

Bu eserde kıyametin yaklaşmasına ait alâmetleri belirten hadis-i şerifleri, tasnif edilmiş bir şekilde takdim etmekle, din kardeşlerimize faydalı olmaya çalışılmıştır.

Tevfik Allah'tandır.