BİZDEN VE MUKADDES BELDELERDEN RAMAZAN HABERLERİ

KADIN VE AİLE MAYIS 89

Türkiye'de hürriyet ve demokrasi var mı? Bazı ilerici ve dinsizlerin sözlerine, yazılarına bakınca şaşıyorsunuz: Sanki hürriyet ve insan hakları sadece onlara mahsus, bizlere yasak! Bulsalar, müslümana nefes almayı bile çok görecekler! İslam'ı ülkeden çıkarıp atacak, ülkeyi çıplakların, ahlaksızların, imansızların, vicdansızların, yüzsüzlerin, haksızların, yabancıların eline teslim edecek, sonra hiyanetlerinden memnun, geçip kenara oturacak sırıtacaklar.

Son tesettür, sakal, kız otobüsü haberlerine bakıp kahr olmamak ne mümkün!

Dönmeleri, hainleri, kansızları anlıyoruz ama lafa gelince faziletleri, dindarlığı, memleketseverliği, idealistliği kimseye bırakmak istemeyen, hatta otobüslerle gidip gidip belli bir dergühü bile intisap eden, derviş olan. "Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar müslümanız" sözünü kendisine slogan seçen siyasi gruptan biri çıkıp da müslümanlarla savaşınca hiç mi anlıyamıyoruz.

Benim emekli olduğum İl(hiyat Fakültesi'ndeki pek çok İl(hiyatçı hoca meslektaşım, o siyasi grubu desteklerdi. Şimdi aralarından türeyen ters rektör, ters dekan, ters profesör, ters aydın ile uğraşmak görevi herkesten önce onlara düşüyor. Lütfen çevrelerine biraz İslam, iman, Allah korkusu, hesap duygusu hoşgörü öğretsinler. Bir milleti millet yapan unsunların en başında dinin geldiğini, "inansa da, inanmasa da" bari ideolojisi icabı saygı göstermesi gerektiğini anlatsınlar, anlamazlarsa önce onlar protesto etsinler, kınasınlar, kendi ayıplarını kendileri temizlesinler.

Yugoslavya'dan Bulgaristan'dan göçmen olarak gelip ülkemizde mevki, makam sahibi olanlar burada bizlere Bulgar zulmü kadar feci baskıları nasıl yapabiliyorlar, ya Rabbi! Bu ne gaddarlık, bu ne iz'ansızlık, bu ne nankörlük!

Komünist ülkeler hariç bütün Batı ülkelerinde dindarlık serbest, herkes istediği gibi inanıyor, tapınıyor, giyiniyor. Hatta bizim müslümanlara o ülkelerde, bizdekinden daha serbest yaşıyor, dini için çalışıyor, toplantı yapıyor. Halbuki % 99 müslüman olan, demokratik, insan haklarına saygıyı kabul etmiş ülkemizdeki, engelleme ve kısıtlamalar ise hukuk ve insanlık dışı bir görünüm taşımakta. Allah islah eylesin!

Size biraz da mukaddes beldelerdeki Ramazan yaşantılarından haber vereyim:

Zaten bu yazımı size elhamdülillah Mekk-i Mükerreme'den K(be'den gönderiyorum. Artık Ramazanın son aşrine (son on gün) girdik. Türkiye'den tanıdığım pek çok müslüman kardeşimi burada görüyor, seviniyorum. Mescid-i haram bir hayli kalabalıklaştı. Bugün okulların bayram tatili de başladığı için önümüzdeki günlerde izdiham daha da artacak gibi görünüyor.

Suudlu kardeşlerimin beğendiğim bir tarafı, sade, yaşlılar değil, gençlerin de ibadete gayretli oluşları: Lise ve üniversiteden birçok öğrenci tatilini umre yapmakla, burada itik(fa girmekle değerlendiriyor; gruplar halinde mescidde kalıyor. Kur'an çalışıyor, dini konuşma ve dersleri dinliyor. Allah bizim ülke gençlerine de gayret versin.

Çeşitli ülkelerden Arap aileleri çoluk-çocuk büyük küçük topluca Mescid-i Har(m'a geliyor üzerlerinde ihramlar, küçükler kucakta veya omuzlarda, tavaf ediyor, s(y ediyor, umre yapıyor, teravih kılıyorlar. Dini hayatın sonsuz zevk ve lezzetlerini, melekler gibi ailece birlikte yaşıyorlar.

Ramazan'ın buradaki uygulaması çok tatlı ve canlı. Münih'ten bir kardeşimle buraya ailece beraber gelmiştik; hayran kaldılar, o kadar ki şimdi buralara her sene gelmeyi teminni ediyorlar.

Onların Arafat'a götürmüştük. Cebel-i Rahme'ye çıktık. Tüm Arafat ovası ağaçlandırılmış, yemyeşil olmuş durumda. İelerde hacda çadıra bile ihtiyaç kalmayacak galiba!

Sonra beraberce, Medine-i Münevvere'ye Peygamberimiz -sallallahü aleyhi vealihi ve sellem- hazretlerinin Ravza-ı Mutahhara'sını ziyarete gittik. Muhteşem ve çoşkun bir kalabalık Resul-i ekremin mescidinde gece gündüz ibadet ve taatle! Teravih namazları çok yerde hatimle kılınıyor, herkes memnun ve mest.

Yeniden yapılan Kub( Mescidi çok güzel ve zarif olmuş, tatlı bir yeşil renk, hoş bir serinlik, ferah ve aydın bir mekan, çevrede muhteşem hurma bahçeleri. Camiin tüm yazılarını dostumuz bir Türk hattata yazdırmışlardı; eline sağlık pek güzel bir sanatkarlık sergilemiş, çok şahane yazmış.

Sizin anlayacağınız sevgili okuyucularım, herkes harıl harıl sevap kazanmağa, Yüce Yaradan'ımızın rızasını elde etmeğe çalışıp duruyor. İnşaallah sizler de onlardan geri kalmazsınız.

Ey aile reisleri, çoluk çocuklarınızı iyi müslüman yetiştirmeğe çalışınız, onları cehenneme düşmekten korumak sizin göreviniz.

Sevgili anneler, çocuklara dini duyguları, ibadet sevgisini en iyi siz verebilirsiniz, severek, okşayarak, şefkat yoluyla.. ve daha çocukluk yaşlarından başlayarak..

Biliniz ki en büyük kazanç yolu, en sevaplı ahiret sermayesi: hayırlı evlattır. Çocuklarınızı Allah'ın seveceği şekilde yetiştirirseniz, dünyada da, ahirette de çok memnun kalır, çok rahat edersiniz.

Geliniz ülkemizi, milletimizi imandan sonra küfre düşmekten, dinsizliğe sapmaktan, izzetten sonra zillete uğramaktan korumak için, var gücümüzle, beraberce çalışalım! Bu uğurda herkes üzerine düşeni en güzel biçimde yapmağa gayret etsin!