PEYGAMBERİMİZİN MUHTEŞEM ZARAFETİ!

KADIN VE AİLE MAYIS 85

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zevce-i mükerremesi ve müminlerin annesi olan Hz. Aişe radiyallahu anh('dan, şöyle buyurduğu naklediliyor:

-Ben, vakarlı görünümü, sevimli h(l ve tavrı ve sek(netli ed(sı bakımından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kızı Hz. F(tıma kerremallahu vecheh('dan daha çok benziyen bir kimse görmedim.

Hz. F(tıma Resulullah'ın yanına girdiğinde Resulullah ayağı kalkıp karşılar, kızının elinden tutar, (alnından) öper ve kendisinin oturmakta olduğu yere onu oturturdu.

Buna mukabil Resulullah da kızı Fatıma'nın yanına vardığında, Hz. F(tıma onu ayağa kalkıp karşılar, elinden tutar, (mubarek yüzünden) öper ve kendi oturduğu yere onu oturturdu.

(Bk. Sünen-i Eb( D(v(d, 155. Bab'daki 5217 nci had(s-i şerif)

Bu riv(yette, Peygamber efendimizin evl(tlara verdiği müstesna değer ve gösterdiği fevkal(de itibar, -bir nezaket abidesi, bir zarafet şahikası ve şa'şaalı bir (d(b-ı muaşeret örneği olarak- bütün nuraniyet ve ihtişamıyle gözlerimizin önüne seriliyor şu emsalsiz sevgi, saygı ve şefkat sahnesi karşısında duygulanmamak, heyecanlanmamak elde değil!

Düşünülsün ki; Yüceler yücesi bir Hak elçisi, Allah'ın en sevgili kulu, insanların başı tacı, bir lider hükümdarların bile sadık bendesi olduğu bir server, evvelin ve ahiretinin efendisi, ins ücinnin peygamberi bir ulu zat, hiç de mecbur olmadığı halde; aslında ne yönden bakılsa kendisine hürmet etmeğe mecbur bir küçüğü için tevazuyla ayağa kalkıyor, muhabbetle el tutarak gönül alıyor, alın öpüyor ve ikram olsun diye de, kendi oturduğu yere onu oturtuyor..

Ve en önemlisi bu asil davranış, kız çocuklarından utanç duyan; çocuk sevmeyi, öpüp okşamayı yadırgayan, hatt( zavallı masum kızları diri diri toprağa gömmekten titremeyen, gaddar, kaba ve katı insanların yaşadığı medeniyetten uzak bir muhitte cereyan ediyor.

İşte İsl(m'ın başarısının büyüklüğü, işte Resulullah'ın yüce şahsiyeti ve asaleti!

Salat ü sel(m sana ey insanların en şereflisi, en edeblisi, en kibarı ve en zarifi! Çağlar boyu hor görülen, ezilen kadın cinsine paye veren, himaye eden sen'sin; onlara iyi davranmayı erkeklere sen öğütledin, modern çağlardan çok çok evvel, onların hukukunu milletlere sen öğrettin..