ÖNSÖZ

Avrupa ülkelerine çalışmaya giden işçiler, önceleri geçici bir süre orda kalıp dönmeyi düşünüyorlardı. Sonra ailelerini de alıp götürdüler. Daha sonra çocukları orda evlendi, torun sahibi olmaya başladılar. Bazıları kendi işlerini kurdular, mal mülk sahibi oldular. İçlerinden kesin dönüş yapanlar Türkiye'de rahat edemediler, çocukları alışamadı. Artık Türkiye'ye dönmek isteseler de dönemeyecek hale geldiler.

Avrupa'ya ilk gidenlerden bir kısmı kendilerini korumak için camiler, dernekler açtılar; az çok dînî bilgiler öğrendiler, çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i, namazı niyazı öğretmeye çalıştılar. Fakat daha çok, yardım toplayıp Türkiye'ye göndermeyi hedefleyen bu dernekler, çocukların eğitiminde yetersiz kaldı. Günümüzde ikinci nesiller, özellikle üçüncü nesiller dinlerini, imanlarını ve kültürel kimliklerini kaybetmekle karşı karşıyadır.

O bakımdan, Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendimiz, tebliğ ve irşad çalışmalarını yurt dışında yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Elinizdeki kitap, Hocaefendimizin Almanya ve İngiltere'de muhtelif programlarda gurbetçilere yapmış oldukları konuşmalardan oluşuyor.

Konuşmalarda öncelikle dünyada ve İslâm ülkelerinde müslümanlara yapılan baskılar üzerinde duruluyor, yurtdışındaki organize çalışmaların önemi anlatılıyor. Müslümanların birbirleriyle irtibatlı olmaları ve herkesin İslâm'a hizmet etmesi gerektiği belirtiliyor. Sonra sünnet-i seniyyenin önemi anlatılıyor, Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmek gerektiği bildiriliyor.

Yurdumuzda ve özellikle Avrupa ülkelerinde, yeni nesillerin İslâm'dan uzaklaştırılması için çok çeşitli çalışmalar yapıldığı anlatılıyor. Kendimizi ve nesillerimizi korumak, imanımızı ve müslümanlığımızı muhafaza etmek için ilim öğrenmek, zikre ve dervişliğe yönelmek gerektiği belirtiliyor. İslâm için çok çalışmak ve Yirmibirinci Yüzyıl'a hazırlanmak gerektiği; rahatlık zamanında gayret edilmezse, belâ geldiği zaman çok büyük fedâkârlık etmek zorunda kalınabileceği konusunda okuyucular uyarılıyor.

Konuşma üslûbunu muhafaza ederek hazırladığımız bu çalışmamızın, okuyucunun İslâmî gayretinin artmasına katkıda bulunacağını ümid ediyoruz. Kaset temininde yardımcı olan Rahmi Ünal ve Dr. Gürkan Öztürk beylere; kaset çözümünde yardımcı olan M. Zâhid Erkaya'ya; teknik konularda yardımcı olan H. Ali Erkaya'ya; tashihte yardımcı olan Mustafa Salim ve Mahmud Bozçalı beylere teşekkür ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Aralık 1998