YENİ HİCRİ YILBAŞIMIZ VE AŞURE GÜNÜMÜZ

31 Mayıs 1995 Çarşamba günü hicrî yılbaşımız; yani 1 Muharrem 1416; tabiî bazı Arap ve İslâm ülkelerinde bizden bir-iki gün önce veya sonra olabilir. Hesaplamalar değişebiliyor; meselâ Kurban Bayramı Suudi takvimlerinde bizden bir gün önce idi, ama sonra düzeltme yaparak bizimle aynı hale getirdiler, bayramı beraber yapmış olduk.

Candan dileriz ki hicrî yeni yılımız, siz sevgili kardeşlerimiz ve bütün İslâm alemi için çok hayırlı, uğurlu, mübarek ve başarılı olsun! Allah-u Taâlâ müslümanlara lutf etsin, birlik ve dirlik versin; mücahid kardeşlerimizi, zalimlere karşı mansur ve müeyyed, muzaffer ve galip eylesin, bütün İslâmi çalışmalarımızı olumlu ve verimli kılsın; cümlemizi iki cihan saadetine nail buyursun... Âmîn, bi-hürmeti habibihi Muhammedinil-emin, ve âlihi ve sahbihi ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn.

Muharrem eşhür-i hurum'dan, yani savaşın yapıldığı, sulhun hakim olduğu kutsal, mübarek, muhterem aylardandır ve içinde Aşure günü gibi çok müstesna ve kıymetli bir gün de bulunmaktadır.

Abdülkadir-i Geylani --kaddesallahu sırrahul-aziz-- Efendimiz'in, Günyet-üt-Tâlibîn kitabında belittiği gibi; Ebu Hüreyre RA'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber SAS buyurmuşlar ki:

"--Ramazan orucundan sonra en faziletli oruçlar, Allah'ın Muharrem diye adlandırdığı ayında tutulan oruçlardır; farz namazlardan ve geceleyin kılınanlardan sonraki en faziletli namaz da Aşure gününde kılınandır."

İbn-i Abbas RA'dan rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle de buyurmuşlar:

"Kim Zilhicce'nin son günü (yani bu sene: 30 Mayıs Salı günü) ve Muharrem'in ilk günü (yani: 31 Mayıs Çarşamba) oruç tutarsa, geçen seneyi oruçla kapatmış, gelen seneyi de oruçla başlatmış olur ve çok aziz ve çok celil olan Allah böyle hareket etmesini onun elli yılına keffaret eyler."

Peygamber Efendimiz, daha Mekke'de iken Aşure günü oruç tutardı; Medine'ye gelince Ramazan orucu farz oldu, ama dileyen Aşure orucuna da devam etti. Yalnız, yahudilere benzememek için Muharrem'in 9'u veya 11'i ile beraber tutmak tavsiye olundu.

Aşure gününde, eve bol bol yiyecek, giyecek getirmek, çoluk çocuğu sevindirmek, fakirlere çok çok hayır yapmak, sadaka vermek, gusül abdesti almak, gözleri ismid'le sürmelemek, dostlara ziyafet çekmek, gündüzü oruç tutmak, gecesini namaz ve zikirle ihyâ etmek, hasta ziyaret etmek... gibi sevaplı işler işlemeğe dikkat ve gayret ediniz; önünüzdeki bütün senenin ve hatta tüm mütebaki ömrünüzün bu minval üzre hayır ve hasenat ile; ibadât ü tâat ile geçmesini Allah-u Taâlâ Hazretleri'nden temennî ve niyaz eyleyiniz!

Vakıflarımızın, derneklerimizin, şirketlerimizin her türlü kültürel, dînî, sosyal ve ekonomik faaliyetlerine var gücünüzle katılınız. Tek başınıza, kenarda, atıl ve yalnız durmayınız, birlikten çok büyük kuvvetin doğduğunu hiç unutmayınız.

Yeni teşekkül etmiş olan SERVER Sosyal Hizmetler ve Şirketler Grubumuz'a mutlaka, siz de iştirak ediniz.

Allah'ın selâmı, rahmeti, ihsânı, ikramı dünya ve ahirette üzerinize olsun!

İslâm, Haziran 1995