VAKIF MALI

Soru:

--Benim bir gecekondum vardı, müteahhide verdim. Buranın bir kısmı vakıflarındı. Vakıflardan belediye almış, belediyeden de babam almıştı. Bina bitmek üzere... Bana bir günah var mı, ne yapmalı?..

--Vakıf malını almak büyük vebaldir. Fakat Türkiye'de ne hükümet vakıf mallarını korumuştur, ne Vakıflar Genel Müdürlüğü korumuştur, ne de halk bunun vakıf malıdır diye alınmasından çekinmiştir. Öyle olmuştur ki, vakıf malları satılığa çıkmıştır, gayrimüslimler almıştır... Ermeniler, Yahudiler almıştır. Bugün bazı camilerin dükkânları var, kilisenin...

Nûr-u Osmaniye Camii'nin etrafında cami ile yapılmış caminin vakfı olan yerler var; Yahudi, Ermeni almış... Sonra bizim elimizden hükümet alır diye, götürmüş kiliseye bağışlamış. Böylece müslümanın malı kilisenin eline geçmiştir. Bu büyük bir felâkettir, büyük bir dinsizliktir. Çok haksız bir şeydir. Çünkü o malın sahibi, malının şöyle kullanılmasını istemiş, vakfetmiş. Onu ne değiştiriyorsun?..

O vakfı gayesine aykırı bir şekilde kullanmak, hırsızlıktır. Almak da doğru değildir, kullanmak da doğru değildir, vebaldir. Satan da günahtadır, alan da günahtadır.

Şimdi belediyeler özellikle vakıf mallarına dalıyorlar. Balıklama, tramplenden atlayıp dalıyorlar böyle cump diye... Vakıf mallarının sahibi yok diye yağmalıyorlar, kendilerine gelir olsun diye satıyorlar. O da büyük günahtır, o da hıyanettir. Vakfeden kimseye hıyanettir, tarihe hıyanettir!.. Kanunsuzluktur. Devletin yaptığı kanunsuzluktur bu...

Bunu milletvekillerinin dile getirmesi lâzım! Vakıf olan her şeyin, vakfın gayesine uygun çalıştırılması lâzım!.. Yoksa, demek ki nizam yok, eşkiyalık var demektir. O zaman devlet eşkiyalık yapıyor demektir.

Ancak vakfedenin, "Şöyle olmazsa, şöyle olabilir... Böyle olmazsa, böyle olabilir..." diye müsaade ettiği şekilde işlem yapılabilir. Eğer devlet İslâm devleti ise, belki başka kararlar alabilir. Yâni, "Şurda şu şöyle olmuyor; vakfeden de sağ olsaydı şöyle yapardı. Şöyle yapabilirim." belki diyebilir ama, bu şekilde alınması, satılması uygun değildir.

Şimdi alınmış, satılmış... Bazan da müslümanlar bakıyorlar ki, mal gayrimüslime gidecek; almışlar. Ondan sonra tekrar vakıflara veya özel vakıflara, şimdiki yeni vakıflara vermişler. Vakıflara dikkat etmek lâzım.

Bu kardeşimiz, alınmış o kadar yeri yine vakfetmesi lâzım!.. Ya da bu binanın ne kadar yeri vakıfsa, o kadar kısmını yeniden vakfetmesi lâzım!..

Zor işler bunlar... Allah böyle veballi işlere bulaştırmasın... İnsanın işi rast gitmez, çocuğu hasta olur, vücudu rahatsız olur... Dünyası zarara uğrar, ahireti zarara uğrar... Çünkü kökünde böyle şeyler vardır.