HATM-İ HÂCEGÂN

Soru:

--Fakülte öğrencileri olarak bir evde kalıyoruz. Kendi aramızda Hatm-i Hâcegân yapabilir miyiz?

--Yapabilirsiniz. İsterse herkes tek başına da bir büyük Hatm-i Hâcegân'ı yapabilir. Yâni 7 Fatiha, 100 salevât-ı şerife, 79 Elemneşrahleke, 1001 İhlâs-ı Şerif, tekrar 7 Fatiha, 100 salevât-ı şerife Hatm-i Hâcegân-ı Kebir'dir; bunu yapabilir.

Ya da Hatm-i Hâcegân-ı Sagîr; yâni 7 Fâtiha, 100 salevât-ı şerif, 500 ÇLâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.È... 7 Fâtiha ve 100 salevât-ı şerife de sonda... Bu da Hatm-i Hâcegân-ı Sağîr'dir, bunu da yapabilir. Müsaade de ediyoruz, yapabilirler.

Soru:

--Hatm-i hâcegânı herkes yapabilir mi?

--Şahsen, kendi şahsı adına herkes yapabilir. Çünkü büyüklerimiz, şeyhlerimiz hatm-i hâcegânı kendileri ayrıca, "Sevabı biz de tek başımıza kazanalım!" diye, taksim etmeden kendileri de yapmışlar. Öyle yapılması mümkündür.

Toplulukta hatm-i hâcegân, şeyh efendinin müsaadesi alınarak yaptırılabilir.

Soru:

--Kalabalık yerde Hatm-i Hâcegân yapılabilir mi?

--Hatm-i Hâcegân'ı Hocamız Rahmetullahi Aleyh, sabah ve yatsı namazlarından sonra camide, kalabalıkta yapardı. Burada sabahları ve yatsıları Hatm-i Hâcegân yapılıyor. Çünkü, o şekilde yapılmasa, "İlle has dervişler katılsın da, ötekiler katılmasın!" denilse, başka bir takım mahzurlar olduğundan Hocamız öyle ictihad eyledi. Camide de yapıyordu, ayrıca da yapıyordu.

Hattâ şahıslar Hatm-i Hâcegân'ı tek başına kendileri de yapabilirler; o da mümkün... Hatm-i Hâcegân-ı kebîr, Hatm-i Hâcegân-ı sağîr yapılabilir.

Bunu soruyorsa kardeşimiz, kalabalık yerde Hatm-i Hâcegân yapılıyor. Eh, Hocamız ictihad eylemiş, biz de o ictihada dayanarak yapıyoruz. "Böyle olduğu zaman gönüller daha hoş oluyor, herkes de istifade ediyor sevaptan..." diye, biz de yapıyoruz.

Soru:

--Hatm-i hâcegân esnasında, rabıta-i şerif denilince hangi rabıta yapılıyor? Grupta yabancı birisi varsa, o ne yapmalıdır?

--Mürşidle rabıtadır tabii ilki... Yabancı birisi varsa, kendi şeyhine rabıta yapar. Ondan sonra da rabıta-i kalb yapacak.

Soru:

--Hatm-i Hâcegân'dan sonra on defa yavaş yavaş "Lâ ilâhe illallah" demek, Hatm-i Hâcegân'ın bir parçası mıdır?

--Hayır! Hatm-i Hâcegân-ı Kebir; yedi Fatiha, başta ve sonda yüz salevât-ı şerife, ortada da yetmişdokuz Elemneşrahleke ve binbir İhlâs-ı Şerif'ten oluşur.

Bu, başka bir hadis-i şerifteki müjdeye ermek için onun arkasından söylenen bir şeydir. "Bir insan medlerini uzata uzata 'Lâ ilâhe illallah'ı on defa çekerse, söylerse, dörtbin adet büyük günahı silinir." diye müjde var, onun için yapılıyor.