İKİ BAYRAM

İSLAM, EYLÜL 85

Kurban bayramınız mutlu ve mübarek olsun, değerli okuyucularımız!

Kurbanın aslı, mânâ ve mahiyeti esrar ve ibreti nedir? İşin bu yönüne kaç Müslüman eğiliyor? Kurbandan kaç kişi ders ve ibret alıyor?

Bir ârif zat " İbret ton ton ama ibret alanlar gram gram" buyurmuş. Rabbımız bizi boş ve batılla uğraşmaktan kurtarsın; eşyanın ve hâdisatın esrar ve hakaikına âşina eylesin; bizlere ibretle bakacak göz, gerçeği bulacak gönül nasib buyursun.

Biz Hz. Muhammed a.s. ümmetinden, Hz. İbrahim a.s. milletindeniz. Kurban Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail a.s.'ın hatıralarıyla doludur. O İbrahim a.s. ki:

Gayret ve fedakarlıklarıyla halîlullah (Allah'ın has dostu) sıfatını kazanmıştı.

İçinde yaşadığı topluma inancı uğruna tek başına çıkma cesaret ve kahramanlığını göstermişti.

Muhitinin put edindiği tüm batılları reddetmiş, akl-ı selîm ve fıtrat-ı mustekîmi ile ma'bud-ı hakikiye ermişti.

Arifane ve zarifane bir tarzda putları kırmış, kavmine yanlış yolda olduklarını ispatlamış, ilahlık iddia edenleri sağlam muhakemesi ile kıskısvrak bağlayıp mebhutetmişti.

İmanı uğruna ateşe atılmaktan yılmamıştı.

Göz bebeği en sevgili varlığını, rabbına itaat ve inkiyad ile kurban etmekten çekinmemişti.

Sen de bu yolda olabilir, öyle hareket edebilir misin?

Bizim ikinci bayramımız ise mecmualarımızla ilgilidir:

Mecmuamız elinizdeki bu 25. sayı ile ikinci yılını tamamlayıp üçüncü yayın yılına başlıyor.

Geçen zaman ve ulaştığımız yüksek tiraj, basın tarihinde Müslümanlar için emsalsiz bir rekor, üstün bir başarıdır.

Mecmuamız değil sadece Türkiye'nin, İslâm âleminin dahî sayılı yayın organları arasına girmiş; emeğin, kalitenin, ciddiyet ve istikrarın sembolü haline gelmiştir. Mecmuamız net ve kesin bir şekilde âmme-i ümmetin takdir ve teveccühüne mazhar olmuş, tam bir destek ve hüsn-i kabul görmüş, yurt içinde ve dışında tutulmuş ve yayılmıştır.

Biz naçiz kullarına, geçen iki tam yıl boyunca bu şerefli hizmeti aksatmadan yürütme imkanı bahşeden rabbımıza hamd-ü senâ eder, sonsuz şükürlerimizi arz eyleriz; bizi candan destekleyen vefakâr okuyucularımıza en derin hürmetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız.

Gurur ve iftihar yok, her şeyimiz gibi, muvaffakiyetimizde Allah'tandır. Şükrü edilen nimetlerin arttırılaçağına yürekten inanmışız. O'ndan hizmetteki başarımızın büyüyerek devamını niyaz ediyoruz.

Gaye Sen'sin, başarımızSen'den

Gururverme Ya Rab gurur verme bize

Sana kulluk ve halka hizmette

Fütûr verme Ya Rab, Fütûr verme bize.