Basarinin Prensipleri

BAŞARININ PRENSİPLERİ

Prof. Dr. M Es'ad Coşan

İÇİNDEKİLER:

Prof. Dr. M Es'ad Coşan

Giriş

Verimli Çalışma
Başarı ve Çalışmanın Düşmanları
Ahlâkî İrade
Çalışmanın Şartları
Çalışmanın Metodu
Çalışma ve Başarının Altın Kuralları

Hafızanın Kuvvetlendirilmesi
Muhakeme Kabiliyetini Geliştirmek
Teemmüllü Düşünce
Dikkati Teksif

Dinleme Sanatı
Randımanlı Dinleme
Not Tutma Tekniği
a. Not Alma
b. Not Tutma
c. Not Çıkarma

Okuma Sanatı
Okunacak Kitapları Seçme
Okuma Hızı
a. Göz Gezdirme
b. Çabuk Okuma
c. Normal Okuyuş
d. Ağır Okuma
Okumada Geçerli Altın Kurallar

Dil ve Edebiyat Hakkında Bazı Öğütler