ÖNSÖZ

Gümüşhaneli Dergâhı'nda hadis derslerinin yüzyılı aşkın bir geçmişi var. Gümüşhaneli Ahmed Ziyâeddin Hazretleri, müridler dini iyi öğrensinler, Rasûlüllah SAS Efendimiz'i iyi tanısınlar, hayatlarını sünnet-i seniyyeye göre düzenlesinler diye, tarikat eğitimi içine hadis derslerini de koymuş. Bu amaçla hazırladığı Râmûzül Ehâdis isimli hadis kitabı, günümüze kadar mürşidler tarafından okutulagelmiştir.

Aynı yolu günümüzde sürdüren Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendimiz de irşad çalışmaları içinde hadis derslerine önemli bir yer vermekte, yurt içinde ve yurtdışındaki sohbetlerinde başta Râmûzül Ehâdîs olmak üzere muhtelif hadis kitaplarından dersler yapmaktadır. Elinizdeki kitap, ağırlıklı olarak Hocaefendimiz'in 1988 yılında Avustralya'da, Muhtârul Ehâdîs isimli hadis kitabından yapmış olduğu derslerden oluşuyor.

Muhtârul Ehâdîs kitabı Kütûb-i Sitte, Muvatta', Camius Sağîr, Camiül Kebîr, Tergîb ve Terhîb gibi muteber hadis kitaplarından seçilmiş ve ilk harflerine göre alfabetik olarak sıralanmış bindörtyüz kadar hadis ihtivâ etmektedir. Mısırlı alim Seyyid Ahmed el-Hâşimî (1878-1943) tarafından hazırlanmıştır. Türkçe'ye muhtelif tercümeleri yapılmıştır.

Hocaefendimiz'in bu sohbetlerinde önce hayatın gayesi ve imanın önemi üzerinde duruluyor, daha sonra mü'minlerin özelliklerinden ve birbirlerine karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğinden bahsediliyor. İlim öğrenmenin önemi üzerinde duruluyor, alimlerin faziletleri anlatılıyor. İlimle amel etmek gerektiği, sünnet-i seniyyeye sarılıp hayırlarda yarışmak gerektiği tavsiye ediliyor. Ancak sabırla ve takvâ ile zafere ulaşılabileceği vurgulanıyor.

Konuşma üslûbunu muhafaza ederek hazırladığımız, SAS Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden bir demet sunduğumuz bu çalışmamızın sünnet-i seniyyeyi öğrenme ve uygulama konusunda okuyucuya pek çok şeyler kazandıracağını ümid ediyoruz. Başta Mehmed Ali Torlak Hoca olmak üzere konuşmaların tesbitinde emeği geçen Avustralya'daki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Ekim 1996