İSLAM VE TIP DALI ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

PANZEHİR, MAYIS 91

İslâm dini, insan sağlığına büyük önem veriyor. Vücut ve beden, Allahu Teala'nın bize emanetidir; bizim öz malımız değil, emanet! Can da bir başka emanettir; O halde bu iki ilâhî emanete: Cana ve tene, ruha ve bedene titizlikle sahip çıkamk, onları sahibine, Yüce Yaradan'a iyi korunmuş olarak teslim etmek inancımızın gereğidir.

Vücudumuzu hor kullanamayız, içki, uyuşturucu, kötü alışkanlıklar, gayri meşru uykusuzluklar ve yorgunluklar ile yıpratamayız, sigara ile ciğerlerimizi duman ve zifir dolduramayız.

Ruhî ihtiyaçları ihmal edemeyiz, ruh terbiyesinden mahrum ve uzak kalamayız, manevî bakımdan kör yaşayıp, gafil göçüp, âhirette âmâ olarak haşronulmaya razı olamayız.

Can enanetimize kıyımaz, intihar edemez, başkasının canına şeriat-ı garrâ ahkâmı üzre kanunî ceza dışında zarar veremeyiz.

İnsan varlığına saygı duyar, değer verir, onu, kâmil olduğu takdirde, Kâbe gibi aziz ve muhterem biliriz.

Sevgili Peygamberimiz eşref-i usât, Muhammed-i Mustafa aleyhi ve alihis-salavâtü vet-teslimât efendimiz sahih bir hadîsinde:

"... Her ikisinde de hayr olmakla beraber, kavî müslüman, Allah katında, zayıf müslümandan daha hayırlı ve daha sevgilidir" buyuruyor.

Burada "kavî müslüman" özellikle "bedenen sıhhatli ve kuvvetli" demektir, buna ilaveten kalben ve ruhen de kuvvetli, azimli, gayretli, şuurlu, hırslı, iradeli olmak manasını da taşır.

* * *

Bizler de hem halkımızın, hem de kendimizin kavî müslümanlar olmasını, yani Cenab-ı Hakk'a daha yakın ve daha sevgili olmamızı arzu ediyoruz.

Sağlık hizmetlerine bu temel zihniyetimiz dolayısıyla büyük önem vermekteyiz. İnsanoğlunun sıhattine, afiyetine, huzur ve saadetine hizmet etmek, acısını dindirmeye, maddî ve manevî sağlığını kazanmasına çalışmak bizim için büyük şereftir.

Sağlık Vakfı, yurtlar, poliklinikler, hastaneler, doğumevleri, huzur evleri, yetim yurtları... açma ve işletme çalışmalarımızın yanısıra Panzehir Dergisi ile yayın hayatına girmemiz ise halkımızı sağlık konularında aydınlatmak, hastalık öncesi hıfzısıhha=koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygın ve verimli kılmak, öğrenci veya mezun, sağlık personeli ve tıp dalı meslek erbabı arasında sevgi, saygı, tanışma ve işbirliğini geliştirmek, meslekî bilgi, görgü ve tecrübeyi uluslararası yenilik ve gelişmeleri ve İslâm'ın bu konudaki ahkâmını ve inceliklerini onlara iletmek, dileğinden kaynaklanmıştır.

Çalışmaların hayırlı alanlarda ve verimli, başarıların sevindirici ve daimî olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim.