HAYDİ HİZMETE!..

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Sessiz, sâkin, asûde bir hayatın özlemini çekiyorum; İstanbul'da, evimde oturmayı seviyorum; kütüphanemi, kitap okumayı, metodlu çalışmayı; yazılarım ve konuşmalarım, konferanslarım için iyi hazırlanmayı; bol doküman toplamayı, okuyucu ve dinleyicilerim için faydalı olacak orjinal, yepyeni bilgiler hazırlamayı candan temenni ediyorum. Aklımda pek çok mühim konu var; yazacağım, çok acil ihtiyaç duyulan kitaplar; cevaplandırılacak nice nice meseleler sırada... Yapmamız çok zaruri ve çok hayati olan çalışmalar bizi beklemekte...

Gel gör ki, günler benim dilediğim tarzda geçmiyor; zaman ve olayların akışı çok daha başka türlü... Rüzgarın önünde hafif bir kuş tüyü gibiyim; kader beni Şark'tan Garb'a, Garb'dan Şark'a, şimâle, cenûba... sürükleyip duruyor.

Şikâyet değil; (Elhayrü fî ma'htarehullah) "Hayır Allah'ın takdiri ve tercihindedir." Allah'a sonsuz hamd ü senâlar olsun! Diyar diyar gezip, türlü türlü hallerde karşılaşıp, çeşit çeşit insanlarla tanışıp, nice nice, yeni yeni bilgiler, görgüler, eşler, dostlar kazanıyorum. Şüphesiz bunda da yüce Rabbimin binbir nimeti, hikmeti var. N'eylerse hoş, hepsi güzel!

Temmuz ayı içinde bir hafta İngiltere, iki hafta Amerika olmak üzere yurtdışı seyahatindeydim. Kardeşlerimiz aile boyu eğitim kamplarını çok sevdiler maşaallah! Her yerde güzel programlar düzenleniyor, bizi de ısrarla davet ediyorlar, yarı yarıya mecburen, ama seve seve, sevine sevine gidiyoruz; çok olumlu, çok verimli, seviyeli, çok kaliteli çalışmalar yapılıyor; biz de çok memnun ve mesrur oluyoruz.

İngiltere'de bir merkez tesis etme çalışmalarımız başlatıldı; inşaallah kendi mülkümüz bir güzel yer yakın zamanda bulunacak, açılacak.

Amerika'da, (KOTKU Education, Culture and Mercy Foundation) "Kotku Eğitim, Kültür ve Şefkat Vakfı" adlı bir vakıf kurma kararı aldık; hem o ülkelere tahsil için gidecek kardeşlerimize faydalı olmak, hem de oradan Türkiye'mize bilgi, teknik, görgü, malzeme, insan ve beyin gücü aktarma çalışmaları yapmak arzusundayız. Allah CC tevfikını refîk eylesin, lütfuyla yardım buyursun.

Kısaca söylemem gerekirse buraları, maddeten çok gelişmiş, ama ma'nen çok zayıf ve zavallı ülkeler... Bizim, tüm dış ülkelerle ilgilenmemiz, irşad ve tebliğ çalışmaları yapmamız, oralarda İslâmî müesseseler kurmamız boynumuzun borcu... Eğer bu tür çalışmaları yapmazsak mes'ûl oluruz.

Dünyayı seks, içki, zevk, eğlence, hırs, enaniyet, nefsaniyet kaplamış; şeytan ekseriyeti kendine esir etmiş; fazilet ve insaniyet, iman ve diyanet unutulmuş. Şark'ta-Garb'da herkesin hakîki imana, ilâhi ahlâka, tasavvufî âdâba çok şiddetle ihtiyacı var.

Yepyeni bir aşk, şevk ve gayretle haydi hizmete!...

Kadın ve Aile, Ağustos 1995