RAMAZAN-I ŞERİFTEN SONRA...

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Mübarek Mekke-i Mükerreme'den Ramazan-ı şeriflerinizi, Kadir gecelerinizi, bayramlarınızı tüm kalbimle tebrik ederim. Ekrem-ül-ekremîn olan ulu Rabbimiz, âcizâne yaptığımız cümle ibadet ve tâatlerimizi, kusurlu hayrât ü hasenâtımızı, ahsen ve etemm olarak kabul buyursun; biz nâçiz kullarına ecr-i cezîl ve sevab-ı kesîrler ihsân eylesin... Bizleri, sizleri, sevdiklerinizle beraber, rahmetine mazhar kılsın, iki cihan saadetine erdirsin; âmin, bi-hürmeti Seyyid-il-Mürselin Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ecmain!

Bu mübarek ay evliyâ olma ayıdır; ibadetin zevkini tatma, mânevî ve derûnî hayatın esrarına âşinâ olma, Allah sevgisini öğrenme, Allah aşkına haramlardan ve günahlardan vaz geçme, nefs-i emmarenin hevesat ve şehevatını dizginleme, şeytan-ı laînin vesvese ve desîselerinden kurtulmayı başarma, takvâyı yaşama kursudur. İnşaallah bu hayatî ve ciddî kursu başarı ile bitirip, sâlih ve müttaki kullar olacaksınız!

Kurslar, eğitimler, öğrenimler UYGULANMAK içindir; önce yetişilecek, öğrenilecek, sonra tatbik olunacak. Allah yolunun en önemli, en değerli, en sevaplı azığı Kur'an'ın emri TAKVÂ; ramazanda oruçla, teravihle, tilavet-i Kur'an-ı Kerim'le, gece ibadetleriyle, iftar ve ikramlarla, zekat ve sadakalarla, sabr ü tahammülle camilerde i'tikâflarla, güzel söz ve hareketlerle... iyice öğrenilecek ve Ramazandan sonra da devam ettirilecek, kul artık faziletli bir insan olacak. Çünkü Hakk'ın sevdiği hallerden ve amellerden vaz geçmek olmaz; asaletli kişilere sözünde gevşeklik ve döneklik hiç yakışmaz. Artık Hak yolda ölmek var, dönmek yok!

Ramazandan sonra, ramazandan önceki gàfil ve cahil hayata tekrar dönmek; şifa bulmuşken tekrar hastalığa düşmek, tertemiz yıkanmışken tekrar çamura, çirkefe batmak, çok çirkin ve çok günahtır. Allah saklasın!

Yetişmemiz, tam müslüman olmamız, kaliteli bir eleman haline dönmemiz çok önemli bir iş. Türkiye içinde ve dışında, sizleri, bizleri çok yakından ilgilendiren, istikbalimize, emniyetimize, huzur ve saadetimize çok tesir edecek olan, çok mühim olaylar cereyan ediyor. Bunları iyi takip etmez, kendimize çeki düzen vermez, iyi yetişmez, iyi hazırlık yapmaz, görevlerimizi iyi yerine getirmez, var gücümüzle çalışmazsak çok zarar eder, hatta mahv olabiliriz. Hem dünyamız berbat olabilir, hem de ahirette suçlu ve sorumlu tutulabiliriz.

Söylenecek söz çok ama, elhamdü lillâh dergilerimiz var: İslâm, Kadın ve Aile, İlim ve Sanat, Panzehir... Bunlara abone olunuz, dikkatle okuyup söylenenleri anlayıp, yapılması gerekenleri yapınız. En yeni, en aktüel, en canlı bilgiler bunlardadır.

Birçok ilde (İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adapazarı, Aksaray, Denizli, Mersin, Maraş, Konya... vs. ) FM radyolarımız en kaliteli dînî ve kültürel yayınlar yapmaktalar, bunları dinleyin, destekleyin! Olmayan yerlerde kuruluş çalışmaları yapın, çünkü bu, çok hayırlı, çok etkili, çok faydalı bir faaliyet sahası!

Anadoluda yüzlerce vakıf şubelerimiz; çevre, kültür ve ahlâk derneklerimiz var. Bunlara mutlaka üye olunuz, çalışmalara mutlaka siz de katılınız! Olmayan yerlerde yeni şubeler ve dernekler kurup organize olunuz! Birbirlerinizi iyi tanıyıp, candan sevin ve ihvanlığı güzel yapınız ki bunda maddî, mânevî çok fayda ve büyük ecir ve sevap var.

Mâlî imkânlarınızı birleştirip büyük şirketler, kooperatifler, kolejler kurunuz; hem daha güçlü olur, hem daha çok kâr eder, hem de hayır yapıp daha çok sevap kazanırsınız.

İslâm'a hizmet etmenin, modern toplumdaki farklı ve güzel şekilleri bunlar. Önümüzdeki günlerde sizlere yeni bazı büyük müjdeler vermeyi umuyoruz. "Bizi dikkatle izlemeğe devam edin!"

Es-selâmü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekâtüh!

Kadın ve Aile, Şubat 1995