YURTDIŞINDAKİ FAYDALI FAALİYETLER

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Hayattaki asıl işimiz, Allah CC Hazretleri'ne her yerde itaat ve güzel kulluk etmek! Diğer fikir, görüş, yöneliş ve niyetler yanlış, bâtıl, boş, değersiz, faydasız ve sonuçsuz! Çünkü dünya yalan, hayat fâni, ölüm hak, mahkeme-i kübra hakikat, amellere ceza veya mükâfât gerçek, ahiret bâkî, cennet çok güzel, cehennem müthiş korkunç, rızâ-yı Bârî'yi kazanmağa çalışmak en akıllıca yol! Rabbimiz bize, zikirde, şükürde ve hüsn-i ibadetinde tevfikını refik eylesin!

Peygamber-i ahir zaman, serverimiz, rehberimiz, sevgilimiz Muhammed-i Mustafa sallalahu aleyhi ve âlihi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki: (Râmûz el-Ehâdîs: 381/5)

"Beş evin bir arada bulunduğu herhangi bir mahalde, eğer namaz kılmak için ezan okunmaz, kamet getirilmez ise oraya muhakkak şeytan galebe çalar (musallat olur, ahalisini hakimiyeti altına alır)."

Demek oluyor ki müslüman insanlar, dünyanın neresinde olursa olsunlar, yurtiçi, yurtdışı, şehir, köy, mezraa, yayla.. vs. beş evli bir grup miktarına ulaştıkları zaman bir ibadet yeri tesbit edecek, ezan okuyacak orada toplanacak, namazlarını cemaatle kılacaklar; birlik ve beraberlik içinde ibadet edecekler, çünkü cemaat rahmettir, ayrılık, tefrika, gruptan kopma, kendi başına buyruk yaşama tehlike! Yalnız yaşayanı kurt kapacak, şeytan esir alacak, raydan çıkaracak, dünyasını, ahiretini mahv edecek.

Ve yine anlıyor ki ezan, ikàmet, namaz, zikir, ibadet, tâat... insanı rûhen ve ma'nen koruyan, yücelten, çevresini nurlandıran, şerri ve şeytanı uzaklaştıran, çok faydalı, çok şifalı, çok anlamlı, çok sevaplı şeyler!..

1994'ün Mart ayında Avrupa'da güzel toplantılar ve eğitim çalışmaları yapmıştık. Bu kere, 9 Ekim 1994'de Essen-Gladbeck'te Avrupa'daki kardeşlerimizin tertiplediği toplantıya katıldım. Almanya'nın muhtelif bölgelerinden, İsveç ve Hollanda'dan gelen çok sevdiğim ihvanımız ile Mart 1994'den bu yana geçtiğimiz ayların faaliyetlerini müzakere ettik, çok mühim konular görüştük, çok faydalı kararlar aldık. Çok mutlu, çok memnun ve mesrur oldum. Her şeyden önce, aziz hocamız cennetmekan Mehmed Zahid KOTKU namına bir dernek kurmayı kararlaştırdık. Bu, Mehmed Zahid KOTKU Kültür Merkezi'mizin te'sis ve realizasyonunu sağlayacak inşallah! Bunun için Münih'te bir hesap açıyoruz, numarasını dergiye yazacağız.

İhvânımız bulundukları her yerde --yâni eğer beş ev miktarına ulaşmışlarsa-- bize mahsus bir cami ve merkez temin edecek mutlaka! Orada ibadet edip, zikir yapacak; diğer eğitim faaliyetlerini, sosyal ve kültürel çalışmaları yürütecek, çevre şehir ve kasabalara yayılmış bulunan binlerce ihvanımızı tesbit edecek, aralarındaki irtibat ve işbirliğini sağlayacak.

Elhamdü lillah Türkiye'de çok güzel İslâmi çalışmalar geliştirdik; Avrupa'daki kardeşlerimiz onlarla bağlantı kuracak; bölgelerinde radyo, televizyon, gazete, dergi, bülten yayınlarına girecek; okul, kurs, kamp, lokal, dernek tesis edecek; Müslüman kardeşlerimizin, kadınların, kızların, gençlerin, çocukların, gayrimüslimlerin bilgilendirilmesini, eğitilmesini sağlayacak; irşad, tebliğ ve îlâ-yı kelimetullah çalışmalarını yürütecek...

Sevgi, saygı, vefa, takvâ, hizmet, fedakârlık, ibadet, tâat, hayrat ve hasenat ne güzel! Ne güzel!..

Yüce Mevlâmız bize en sevdiği işleri yapmayı, sünnet-i seniyyeye tam uymayı, ömürlerimizi en hayırlı ve en verimli tarzda geçirmeyi, Rabbımızın huzuruna razı olduğu, rahmetine gark ettiği kullar olarak varmayı nasib eylesin, âmîn! Bi-hürmeti Seyyid-il-Mürselîn sallallàhu aleyhi ve âlihi ecmaîn ve selleme teslîmen kesîrâ!

Kadın ve Aile, Ekim 1994