AVUSTURALYA'DAN SEVGİLER, DUALAR, TEMMENNİLER

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Kadın ve Aile, Ocak 1994

Avusturalya'daki ihvanımız tarafından, eğitim çalışmalırına katılmak üzere dâvet olunmuştum. Gibbsland, Monash Üniversitesi'nin geniş ve gizel kampüsünü, kardeşlerimiz tümüyle kiralamışlar; aileleri grup grup, şahane bahçeli, çimenli, konforlu evlerinde yerleştirdiler; anfilerde çok güzel konferanslar verildi, geniş kafeteryası mescid haline getirildi; vazlar, sohbetler, zikirler yapıldı; çok verimli, feyizli, faydalı eğitim çalışmaları yapıldı: İnşallah video bantlardan sizler de seyredersiniz!

Şimdi Brisbane'ın kuzeyine Cairns'e kadar Kuzey-doğu Avusturalya'da pasifik sahillerinde incelemeler yapmak üzere gezideyiz, çok zevkli geçiyor... Sonuçlarının da hayırlı olmlasını dilerim...

Mübarek ramazan da yaklaşıyor; şu sıralar ÜÇ AYLAR'ın ikincisi olan ve sevgili Peygamberimiz Muhammed-i Mustafâ--sallalahu aleyhi ve alâ âlihî ve sellem_ efendimiz hazretlerinin "BENİM AY'IM" dediği Şa'ban-ı şerif'in başlarındayız; sakın, O'na çok çok salât-ü selâmgetirmekten, rızasını kazanmağa çalışmağa çalışmaktan, sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmaktan, ümmetine faideli hizmetler yapmağa koşmaktan geri durulmasın, gaflet olunmasın!

Mümin ve müslüman kardeşlerimiz, maalesef, dünyanın birçok yerinde çeşitli sıkıntılar içinde, mazlum, mağdur ve perişan... düşmanlarımız pek çok, katı ve acımasız, şirret ve zalim; dostlar ise etkisiz, zayıf ve dağınık; akla, basirete, ilme, tekniğe, paraya, finansa, imana, ihlasa, tedbire, gayrete, hizmete, fedakarlığa, yardımlaşmaya... her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

Uzaklardan, dış haber kaynaklarından da yararlanılarak, ülkemize serinkalınlık ve dikkatle bakıldığında, onun da şu günlerde çok büyük iç vedış tehlikelere mâruz bulunduğu derhal görülüyor; Allah yardımcınız olsun! Değerli halkımızın ve bilhassa idealist, mümin siyasetçilerimizin çik uyanık, çok aktif, çok kuvvetli, çok etkili çalışmalar yapmaları şart... Birlik ve beraberlik çok önem kazanmış bulunuyor; kısır ve yanlış, faydasız ve mesnetsiz çekişme ve çatışmalar çok yersiz ve zamansız; hem ayıp, hem günah; hem tehlikeli, hem veballi! Dinini, imanını, vatanını, milletini, tarihini, kültürünü seven ve korumak isteyen herkes, gayrete gelmeli, fedakarlık yapmalı, asgarî müştereklerde birleşmeli; millî ve dinî menfaatlerimizin gösterdiği istikamatte, Allah için iyi çalışmalı ki başımıza yığılan bu korkunç güçlükler geçilibilsin, tehlikeler bertaraf edilebilsin!

Biz, İskenderpaşa grubu inşallah, çok mühim konuları görüşmek üzere bu ayın sonunda(27-30 Ocak 1994) Kuşadası'nda toplanacağız, neler yapmamız gerektiğini kararlaştıracağız; herkes içinde bulunduğumuz ciddî ve ağır şartları bilecek, ona göre tedbirini alacak, üzerine düşen görev ve hizmeti yerine getirecek!

Bu, Şâban ayının ortasındaki Berat Kandili'ni, müslümanların hakiki ve manevî yılbaşları olarak değrlendirmek lâzım: Geçmiş günlerin incelenmesi ve muhasebesi, gelecek günlerin düşünülmesi ve plânlanması yapılmalı o sıralar... Çünkü müteakip bir yıllık zamanın, olayları, ahkâmı, mukadderatı bu mübarek gecede Levh-i Mahvuz'dan, sema-i dünyaya nüzul ediyor; kulların bir yıllık rızıkları, ecelleri, amelleri, akibetleri belirliniyor. Ne kadar müthiş ve mühim!

Bu ay ve günlerde müminler çok oruş tutmalı, ibadet etmeli, sadaka vermeli, günahlarını affettirecek, derecesini yükseltecek işler yapmalı, ölüme-kalıma iyi hazırlanmalı, Allah'a çok tazarru ve niyaz eylemeli; duaya, zikre çok meşgul olmalı, özellikle BERAT GECESİ'ni ihyâya çalışmalı; "eşkiya" ve "bedbaht" defterinden ismi silinip, "süedâ" ve "evliyâ" divanına kaydı yapılsın diye yalvarmalı, "Ya bu gelen sene içinde benim de ecelim gelir, ahirete bana da yol görünürse ne yaparım, hâlim nice olur, neler tedarik etmem lâzım?" diye düşünmeli, ciddî tayakkuza geçmeli!

Ben kardeşiniz, şimdiden hepinize en derin sevgi ve selâmlarımı arz eder, tebriklerimi sunarım. Bu mübarek aylar ve ginlerin, cümle müslümanlara hayırlar ve uğurlar getirmesini, böyle nice nice kutlu ve mutlu gün ve geceler, nice nice yıllar, sevdiklerinizle birlikte, sıhhat ve afiyetler, huzur ve saadetler ile ulaşmanızı Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak hazretlerinden dua ve temennî, tazarru ve niyaz eylerim! Yüce Mevlâmız hepimize tevfîkini refik eylesin, dünya ve ahiretin her türlü hayır ve güzelliklerini sizlere ihsan ve ikram buyursun, her türlü elem ve kederden, belâ ve şerden cümlenizi korusun.Amin, bi-hürmeti Seyyid-il-mürselîn ve şefî-il-müznibîn!