TOPLUMA HİZMETİN ÖNEMİ

KADIN VE AİLE MAYIS 93

İyi bir müslüman olmak lazım. Bunun da en önemli şartı, en mühim şartı; faydalı bir kul olmaktır. Yani, bir adam dağın başına gitmiş, mağaranın içine girmiş, etliye sütlüye karışmıyor; elinde binlik bir tesbih, gece gündüz Allah'ı zikrediyor.. İyi, güzel, Allah mübarek etsin, sevabı çok olsun ama, İslam'a göre en iyi müslüman; zikirle beraber müslümanların arasına katılıp, onların eza ve cefalarına ve cevirlerine de tahammül edip, müslümanlara faydalı işler yapan müslümandır.

"(Hayrun nas,) İnsanların en hayırlısı, (enfeuhüm linnas) insanlara en faydalı olandır." Bu herkesin bildiği bir konudur ama, herkesin bu esasa göre hareket etmesi lazım!.. Yani, "Ben, hiç bir işe yaramaz, hiç bir işe karışmaz, ot gibi bir insan mıyım; yoksa, faydalı bir insan mıyım?.. Yani müstahsil miyim, yoksa müstehlik miyim?.. Yani, hep yutucu muyum, yoksa ikram edici miyim?.." diye herkesin düşünmesi lazım. İslam'ın en büyük güzelliklerinden birisi de budur. İslam, sosyal yönü tarif edilmeyecek kadar zengin, kuvvetli ve büyük olan bir dindir. İyi bir müslüman da, başkalarına faydalı olan insandır.

Hazret-i Ali (k.v.) Efendimiz buyurmuş ki: "Vallahi ömrümde kimseye iyilik de etmedim, kötülük de etmedim!.." Şakacı bir insan Hazret-i Ali (k.v.) Efendimiz.. Ne demek istiyor?.. Bir insan iyilik yaparsa kendisine yapar, kötülük yaparsa yine kendisine yapar.. İyilik yaptığı zaman, sevap kazanır; kötülük yaptığı zaman günah kazanır.

O bakımdan kul olmak lazım!.. Başkasına faydası dokunan, başkasına hizmet eden kul olmak lazım!.. Gümüşhaneli Hocamız, Camiü'l-Usul isimli tarikat kitabımızda diyor ki: "Bütün tarikatları inceledim. Bütün tarikatlarda müşterek olan esas hizmet'tir." Yani, her tarikatın kendine göre ince farkları vardır ama, bütün tarikatlarda ortak olan, müşterek olan nedir?.. Hizmet'tir. Yani, derviş hizmet edecek!.. Sevap kazanmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için! Yol, hizmet yoludur. Hizmet edeceksin kurda, kuşa, leyleğe, kediye, kuzuya, köpeğe, insana, insan-ı kamile.. Her şeye hizmet edeceksin!.. Hizmet ederse, izzet bulur insan.. Onun için hizmet edeceğiz. Faydalı olmanın yolunu arayacağız. Çeşme mi yapabiliriz?.. Köprü mü yapabiliriz?.. Çamuru mu yok edebiliriz?.. Yemek mi yedirebiliriz?.. Hastaya mı yardım edebiliriz?.. Yetime, yoksula, dula mı bakabiliriz?.. Ekrafımızı böyle projektör gibi tarayacağız. Hizmet edeceğimiz yeri arayacağız, hizmet etmeye çalışacağız. Neden?.. Hizmet eden izzat buluyor, Allah'ın rızası öyle kazanılıyor; onun için...

Ubeydullah-i Ahrar Efendimizin bir sözü var: "Bizim için nafile ibadetten önemlidir hizmet!.." Farz ibadet yapılacak tabii; namaz, oruç.. vs... Tamam ama, hizmet, nafile ibadetten önemlidir. "Hizmet bahis konusu olduğu zaman, o alıştığımız, yapmakta olduğumuz nafile ibadeti bile terk eder; hizmete koşarız!" diyor. "Hani, ben burada ibadet edecektim; beklesin biraz!" demiyor yani. Hizmeti öne alıyor. Büyüklerimizin zihniyeti böyle.. Kanadı kırık kuşları tedavi etmişler, onlara bile bakmışlar. Sosyal yönü gelişmiş olan, topluma faydası dokunan insandır iyi müslüman olan.. Bencil olan değil, başkalarına faydası olandır.

"Müslümanların dertleriyle, müslümanların işleriyle ilgilenmeyen bizden değildir" diyor Peygamber efendimiz s.a.s. .. "Komşusu aç yatarken, bu karnını doyurmuş yatarsa; o iyi müslüman değildir" buyuruyor...

Bunun için, biz iyi müslümanı; sosyal yönü gelmiş, yani toplumun öteki fertlerine yardım yapabilen, hizmet götürebilen, faydalı olabilen; başka insanlar için bir şeyler yapabilen insan olarak görüyoruz. Yani, kamil müslüman bu.. "Kamil müslüman, dağ başına çekilip de kendi başına, kendi yumağını saran değil, kendi sevabını kazanan değil; kamil müslüman, insanların arasına girip de insanlara faydalı olan kimsedir" diyor, bizim büyüklerimiz, çerçevemiz.. Bizim görüşümüz, bizim altını çizdiğimiz şey; hadislerden, ayetlerden anladığımız dinin özü bu!..

Allah c.c. bize tevfikini refik eylesin; hayırları işlemeyi, ümmet-i Muhammed'e faideli olmayı nasib buyursun; huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüzü ak, alnı açık varmağa, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmağa muvaffak eylesin, amin bi hürmeti Seyyid-il Mürselin sallalahu aleyhi ve selleme teslimen kesira.