GAYRETE GELİN, DÜŞMAN İLERLEMEKTE!

KADIN VE AİLE KASIM 91

Büyük bir ameliyat geçirmiştim, adeta manen ve maddeten raporlu idim, çok değerli doktor kardeşlerimin tensibi, hatta ısrar, icbar ve ibramları ile, nekahat devremi geçirmek üzre temiz havalı, ılık, sakin yerlere zorla istirahata gönderilmiştim; aziz vatanımızın şimdiye kadar hiç görmediğim zengin, çok güzel, lüks ve turistik yerlerini, bu tenha ve uygun mevsimde yavaş yavaş gezmiş ve görmüş oldum. Elhak, gerçekten dinlendim ama çok endişe verici ve üzücü müşahede ve izlenimlerim de oldu.

Oralarda tatil ve deniz mevsiminde gerçek müslümanlar asla gidemez, gitse kasıp kavrulur, mahvolur... diye duyardım; şu mevsimde bile anlaşılabiliyor ki vaziyet gerçekten vahim, ahval gerçekten perişan: Her taraf turisttik otel, diskotek, bar, pavyon, içkili gazino ve lokanta dolmuş, firma isimleri bile bir Avrupa veya Yunan şehri gibi, bize ve kültürümüze yabancı; İslamın ve milli kültürün izleri silinmiş; dağ, taş, ova tüm sahiller parsellenmiş, camisiz deniz kentler oluşmuş; eski yerleşim yerlerinde camiler var, imam sabah namazına kalkmaz, vakit namazlarına gelmez, ibadethanelerde tek tük ihtiyar, emekli müslümanlardan başka aktif eleman göremezsiniz; cemaat fikir yönünden parça parça, perişan; halk toplama, ahlaken bozuk, İslami benliğini yitirmiş, gavurlara benzemiş, turistlere özenmiş, açılmış, saçılmış nefsinin kölesi, şeytanın maskarası.. Ak sakallı alim ve fazıl dedelerin, nur yüzlü eli tespihli ninelerin, evliyanın, şühedanın, mübarek ve mücahid ecdadın torunları ne yaman hale düşmüş: Binamaz, bi-iman, bi-taat, bi-edep, bi-şuur, bi-insaf, bi-iz'an, bi-haya, bi-basiret...

Hayatın gayesi Allah'ın varlığını birliğini sezmek, ona iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, imtihanı başarmaktır. Resulullah sallalahu aleyhi ve alihi ve sellem nasıl ömür sürdü? Eski has ve halis müslümanlar nasıl yaşadı, nasıl çalıştı, ne yolda öldü? Allah'ın emir ve yasakları neler? Kur'an-ı Kerim bizlere ne buyuruyor? İslamın çağrısının ana hatları neler? Sorsan herkes "tamam tamam, biliyorum biliyorum" der; ama Allah'ın kaç kulu "Allahu ekber" şuuruyla yaşar, davranışlarını imana ve Kur'an'a göre ayarlar. Müslümanlardan kaç tanesi minarelerin "hayye ales-salah" davetine icabet ediyor? Halbuki bir düşünse: Çağıran, çağırtan, mülkün sahibi, kainatın halıkı, alemlerin rabbı zül-celali vel-cemali vel-kemali vel-ikram Allahu azim-üş-şan hazretleri. Hem Allah'ın her anda hadsiz hesapsız lütuf, nimet ve tecellilerine mazhar, hem de her anda O'ndan gafil, O'na asi, O'nun davetine lakayt, şu kullar! Gaflette daim, cehaletle sakim, dalaletle mukim; yalan yanlış yolda, isyanda, nisyanda, cürümde, günahta, küstahlıkta musırr şu zavallı Adem oğlanları!

Düşünüyorum, halk İslam'da ne kusur gördü de, ondan böyle yüz çevirdi; dünya hevesine, nefsin hevasına şeytanın tuzağına düştü; ahireti hesabı, azabı, ikabı unnuttu! Sorumluluk, kusur ve kabahat kimde ki bu millet; akıl ve imanla, ilim ve irfanla, mazisiyle, maddi ve manevi menfaatiyle bu kadar ters duruma geliverdi! Vebal rejimde mi, milli eğitimde mi, okulda mı, basında mı televizyonda mı, ebeveynde mi, ailede mi, çevrede mi, hain ve sinsi İslam düşmanlarında mı, zalim ve müstebit yöneticilerde mi, gafil ve cahil sorumlularda mı, edepsiz turistlerde mi, yalan ideoloji ve fasid felsefelerde mi....?

Bana kalırsa vebalin en büyüğü müslümanlarda; çünkü çok çalışmıyorlar; ciddi ve devamlı, basiretli ve metodlu değiller... çünkü şu ilim ve teknik, reklam ve propaganda, birleşme ve dayanışma asrının gerektirdiği performansa sahip değiller; çevre şartlarından, olaylardan ve gelişmelerden haberdar değiller, hasım ve rakip ve düşmanların durum ve oyunlarına vakıf değiller İslam için şuurla, fedakarlıkla çalışanların faaliyetlerine destekçi değiller...

Ey aziz ve muhterem müslümanlar, dünya hızla dönüyor, şartlar sur'atle değişiyor, düşmanlar kuvvetli, hayat fani, fırsatlar geçici, imkanlar kaçıcı... şuurlu, iyi mümin olun, uyanın, gayrete gelin, birleşin, İslam ve müslümanları koruma ve geliştirme çabalarımızda görev alın, İslami hizmetlerimizi maddeten ve manen, malen ve bedenen, candan destkekleyin ki bu güzel vatan elden gitmesin, müslümanların yeni nesilleri küfre kaymasın, bizden meded uman dış ülkeler ve azınlıklar yardımsız kalmasın, yarınlarımız parlak ve aydınlık olsun; hem dünyamız hem de ahiretimiz kurtulsun...

+..........................................................................................

....+