KÖKLÜ ÇÖZÜM

KADIN VE AİLE ŞUBAT 90

Ne olacak bu insanların hali? Kişiler stresli, halklar huzursuz, devletler savaşta, insanlık mutsuz, perişan, hasta; dünyanın her yerinde kargaşa, çekişme, çatışma... Özellikle ve öncelikle kendi çevremizi ve ülkemizi düşünüyorum, kendi kendime aksaklıkların sebeplerini ve çarelerini arıyorum; konuştuğum, görüştüğüm şahısları yokluyorum. Bunca yıllık tecrübeden sonra vardığım sonuç şu:

İki cihan saadetimizin anahtarı TASAVVUF'tur, İslami ve kur'ani; şeriate tam tamına bağlı bir tasavvuf.

Tasavvufun çeşitleri çok; yerlisi-yabancısı; islam öncesi-islam sonrası; sahihi-sakatı; şer'isirafızısı; şeriate uygunu-aykırısı; doğrusu-eğrisi; hakikisi-sahtesi; tahkikisi-taklidisi; tatlısı-acısı; sevimlisi-sevimsizi; nurlusu-nursuzu; gelenekseli-moderni; huşuusu-fantazisi; takvalısı-laubalisi; klasiği-folkloriği; tarihisi-sosyetiği, ihlaslısı, göstermeliği... Onun için "İslama ve Kur'an'a, şeriate tam bağlı" bir tasavvuf diyorum. İşte o GERÇEK TASAVVUF'tur.

Gerçek tasavvuf Resulüllah efendimizin -sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem- nurlu ve zahidane olan hayatıdır, çok güzel ve pek şahane olan ahlakıdır, onun emsalsiz ahvali ve fevkalade hakimane halatıdır, en iyi mümin, en kamil müslüman, en olgun ve yetkin insan olmak, ona en güzel ittiba etmekle ve tam onun yolunda gitmekle, onun sünnet-i seniyesine eksizsiz uymakla mümkündür.

Bugün bizler, yirminci yüzyılın insanları, iyi ve doğru bir tasavvuf terbiyesi görürsek, hem fert hem toplum olarak, hem dünyada, hem de ahirette mutlu ve bahtiyar oluruz. Çünkü tasavvuf hem gerçek iman ve irfanı, hem de güzel ahlakı öğretir ve en güzel nizamı sağlar.

Tasavvuf, insanı taklidi imandan, sathi ve şekli müslümanlıktan kurtarır, "ma'rifetullah"a erdirir, Allah'ın sevgili kulu derecesine çıkarır.

Tasavvuf insana, iç terbiyesini, vicdan eğitimini, kalb temizliğini bahşeder, başa bela olan nefs-i emmareyi islaheyler, nefs-i mutmeinne, nefs-i razıya, nefs-i merziyye haline yükseltir.

Tasavvuf, yeryüzünde mevcud ahlakların en ilerisi ve en güzeli olan Hz. Peygamberimizin yüce ahlakını, asil kur'an-ı Kerim ahlakını, necib islam adabını; karşılıksız, hasbi ve aslı, sıcak ve halis, gerçek ve öz güzel ahlakı kazandırır.

Tasavvuf insana samimi duyguları tattırır. İçten sevgi ve saygıyı öğretir.

Bilin ki Allah celle celaluluhu'yu sevmek. Resulüllah aleyhissalat ü vesselam'a uymak tüm hayırların ve iyiliklerin asıl kaynağıdır ve insanı muhabbetli, merhametli, şefkatli, dikkatli, rikkatli, asaletli, çalışkan, olumlu, verimli, sevimli, kaliteli bir kimse haline getirir.

Dünyada ve ukbada hakikaten mutluluk istiyorsanız, bu sözlerimi ve hayat tecrübemi yabana atmayın, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu edip ve zarif, kamil ve salih dervişler ve arifler olarak yetiştirmeye çalışın.

Bu dünyadan manevi yönden a'ma olarak göçmemeğe çok dikkat edin ki sonra pişman olmayasınız.