SİZLER NE YAPIYORSUNUZ?

KADIN VE AİLE HAZİRAN 88

Meseleyi, biraz evvelinden alarak anlatmağa çalışayım: Bir zamanlar üç kıtaya hakim olan, İslam aleminin liderliğini yapan, yedi iklime ferman okuyan ulu devletimiz vardı, safi ve ilahi bir ideal uğruna çalışmakla mutlu, muazzez ve muzaffer yaşıyorduk. Sonra çok çeşitli iç ve dış sebepler, maddi ve manevi amillerle gerilemeğe başladık; üstünlük elden gitti, koca devlet-i aliyye'mizden, sonunda geriye şimdi şu Anadolumuz kaldı. Tarihi düşmanlarımız hala onu da çökertmeğe, elimizden almağa uğraşıp duruyor; bunu temin için görünür, görülmez, maddi, manevi, sosyal, kültürel her türlü koz ve tedbiri de kullanıyorlar.

Düşmanın başarısı sadece kendinin kuvvetinden değil, biraz da bizim içimizden sağladığı destekten kaynaklanıyor. Mehmed Akif merhum'un:

"Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı, Yezdan'ın

Ne irfanın kalır te'siri kat'iyyen ve vicdanın.."

diyerek veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, kendi insanımız bile, imansızlığa düşüp içinden Allah korkusu kalkınca, menfi ve zararlı insanlar haline geliyor ve dış düşmanlarımıza yardımcı dini ve milli menfaatlerimize ters faaliyetler içinde sürüklenebiliyor.

Hasımlarımızın büyük hedeflerinden biri de, aile yapımız, ahlak ve namus anlayışımız ile, iffetli, asaletli müslüman kadınımız, çoluk ve çocuklarımızdır. Ülkemizde küçük bir azınlık, menfi ve dejenere bir güruh onlar üzerinde hırsla çalışıyor; dış mihrakların desteğine; ellerindeki zengin alet ve araçlara, maddi ve siyasi avantajlara dayanarak örf ve ahlakımızı inanç ve maneviyat yapımızı, aile bağlarımızı yıpratmağa koşturuyor; kadını sadece seks malzemesi olarak görmeğe ve göstermeğe yeni yetişenleri baytan çıkarmağa, nesli bozmağa yelteniyor. Bunların azınlık olmalarına rağmen, pekçok gizli ve aşikar kuruluşları var; aziz milletimizin temiz vicdanını her vesile ile rencide eden arsız tutumları var. Bunların karşısında biz de istiyoruz ki, k(hir bir ekseriyet teşkil eden ve tüm maddi manevi varlık ve mefakirimizin gerçek sahipleri olan şerefli ve şuurlu hanımlar asla pasif durmasın; kendilerini ilgilendiren tüm konularda, tüm sosyal ve kültürel çalışmalarda sesini cihana iyice duyursun; kozmopolit ve kötü niyetli kişilerin istismar etmesine, onları temsil iddiasıyla ortaya atılmasına, doğruları, güzellikleri ve gerçekleri çarpıtmasına fırsat vermesin..

Allah'a hamdolsun ki özlediğimiz, dilediğimiz bu konularda faaliyete geçen birçok muhterem ve mübarek hanım ve nice nice dernek ve topluluk görmekle hergün yeniden bahtiyar olmaktayız; Onlar müslüman kadının yurt çapında etkinliğini arzulanan boyutlara ulaştırmağa ve ona layık olduğu saygınlığı kazandırmağa gayret ediyorlar.

Peki ya sizler neler yapıyorsunuz?!