KADINLARIN ÖNEMLİ GÖREVLERİ

KADIN VE AİLE ŞUBAT 88

Allahu tealaya iyi kulluk ve İsl(m dinine güzel hizmet her müslümanın en önde gelen ödevi ve baş görevidir. Bugün yurt içinde ve tüm dış dünyada inananlar, büyük sıkıntılar ve problemlerle karşı karşıya oldukları için safları sıklaştırılmalı, yeni güç kaynakları bulmalı veya mevcut olanları harekete geçirmelidirler. Yaşamak, korunmak ve gelişmek için bu şarttır.

Bizim en büyük güç kaynağımız sizlersiniz değerli hanımefendiler! Bir kere, nüfusun yarısını sizler teşkil ediyorsunuz; sonra çocuklar da sizin zihniyet ve tutumunuz, pek çok kimseyi etkileyecek durumda. Sizi kazanırsak pekçok şey kazanmış olacağız. Siz iyi olur ve olumlu yön tutturursanız çocuklar iyi yetişecek, beyler doğru ve başarılı olacak, inşallah kurtulacağız; aksine siz bozulur, istikametten saparsanız hedef şaşacak, hüsrana uğrayacağız, çocuklar da beyler de peşinizden elden çıkacak. Onun için lütfen kadrinizi, gücünüzü anlayın; sözüme, çağrıma müsbet cevap verin!

Size herşeyden önce, büyük bir sorumluluk duygusuyla, Allahu te(ladan hakkıyla korkmanızı, O'nun elim azabından şiddetle sakınıp korunmanızı tavsiye ederim. Çünkü birgün elbette O'nun huzuruna varıp, hesap vereceksiniz. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve (lihi ve sellem- efendimiz bir hadis-i şerifinde, cehennem ehlinin çoğunluğunu, maalesef, kadınların teşkil ettiğini bildirmiştir. Sakın zamane kadınları gibi, şu fani dünyanın geçici zevk ve lezzetlerine aldanmayın; ahiretinizi mamur kılmayı, cenneti kazanmayı esas alın; cehenneme götürecek iş fiillerden şiddetle çekinin.

İlim cennet yoludur; Allah celle celaluh('nun emir ve yasaklarını iyi ve doğru öğrenin. Din ilimlerine hayatınızdan geniş zaman ayırın; din kitaplarını akşamları çoluk çocuğunuzla birlikte okuyun. Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerini beraberce öğrenip ezberleyin, ilmihal bilgilerini belleyin; ibadetlerinizi vaktende, zikir ve tesbihlerinizi muntazam yapın.

Sizin gibi mü'mün terbiyeli ve görgülü diğer tanıdık hanımlarla bir araya gelip hayır müesseseleri, kadın dernekleri kurun; çocukların ve kadınların İslam'ı öğrenmesi, uyarılması ve eğitilmesi için çalışın; mütehassıs bilginler, konferansçılar getirtin, kültür çalışmaları yapın; yönünü ve yöneticilerin iyi bildiğiniz hayır ve yardım işlerine mutlaka katılın; kötü niyetlilere ve istismarcılara alet ve destek olmamağa dikkat edin; çevrenizdeki yoksul ve fakirlere, hasta ve düşkünlere, yaşlı ve kimsesizlere, masum ve mazlumlara sahip çıkın. Çünkü dinimizce insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Pasif ve içinize kapanık olmayın, zevk ve eğlence toplantılarıyla geride ve aciz kalmayın!

Özellikle yuvanıza ve kocanıza sahip olun, evinizin sıcacık, sevimli ve mutlu bir aile ocağı olmasına itina gösterin. Kocaya hizmet ve saygının onun gönlünü hoş etmenin çok sevap olduğunu hiç unutmayın. Böylece davranınca sizin de sevgi ve saygı göreceğiniz bilin. Sapıtan kocaların çoğunluğu, evinde ve eşinde aradığı şefkat ve anlayışı bulamadığı için kötü yola düşer, başarılı erkeklerin perde arkasında da mutlaka iyi bir eş ve müşfik bir kadın vardır da onun için öyle muvaffak olmuştur.

Bir de korkunç kültürler ve inançlar savaşında basının, yayının, radyo ve televizyonun, video bantların, arkadaşların... şerlilerinden, muzır neşriyattan, menfi ideolojik propagandalardan, hele hele son günlerde iyice azıtan hristiyanlık misyonerlik telkinlerinden çevrenizi, ailenizi ve çocuklarınızı korumada çok uyanık, tedbirli ve şuurlu olun, bunlara karşı yapılan müsbet basın ve yayın çalışmalarını, sosyal faaliyetleri destekleme ve yaymada olağanüstü gayret gösterin.. ki sonradan pişman olup diz döğmeyesiniz ve sizlerin de katkısıyla bizler geleceğe millet ve ümmetçe umutla bakabilelim.